Skip to navigation Skip to main content

Cookies


Amdani

UK Sport yw awdurdod chwaraeon perfformiad uchel y genedl. Ei genhadaeth yw gweithio mewn partneriaeth i arwain chwaraeon yn y DU at lwyddiant o safon fyd-eang yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd. Fe wnaeth buddsoddiad strategol UK Sport o arian y Loteri Genedlaethol a'r Trysorlys helpu chwaraeon ac athletwyr Prydain i ennill 65 medal Olympaidd a 120 medal Paralympaidd yn Llundain 2012 gan orffen yn drydydd yn y tablau medalau.

Mae UK Sport yn buddsoddi £355 miliwn, sy'n record, yn athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd yr haf Prydain Fawr i baratoi a chystadlu yn Rio 2016 a'r tu hwnt, gyda'r uchelgais i dimau Olympaidd a Pharalympaidd Prydain fod yr un mor gystadleuol yn Rio ag yr oeddynt yn Llundain 2012 os nad gwell, ond gyda system chwaraeon perfformiad uchel cryfach, mwy cynaliadwy. Mae hefyd yn buddsoddi ymron i £14 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol a'r trysorlys mewn wyth chwaraeon Olympaidd a Pharalympaidd yn paratoi ar gyfer Gemau Olympaidd y Gaeaf 2014 Sochi. Mae UK Sport yn buddsoddi yn llym ar sail "Dim Cyfaddawdu" sef na fydd yn ariannu chwaraeon oni bai ei fod yn dangos potensial am fedal dros gyfnod o wyth mlynedd.

Mae'r buddsoddiad hwn yn cael ei gefnogi gan wasanaethau cymorth chwaraeon ymrwymedig gan gynnwys:
Rheoli Cenhadaeth – proses monitro perfformiad unigryw sy'n mesur cynnydd pob chwaraeon
Hyfforddi – rhaglenni pwrpasol i ddatblygu ein gweithlu hyfforddiant perfformiad uchel a chenhedlaeth nesaf o dalent hyfforddi o Brydain
Adnabod Talent – helpu chwaraeon i adnabod, cadarnhau a datblygu athletwyr talentog
Ymchwil ac Arloesiad – gweithio gyda'r gorau o fewn academia a diwydiant Prydain i ddatblygu technolegau a strategaethau cystadlu a hyfforddi ar flaen y gad
Gwasanaethau Gwyddor Chwaraeon a Meddyginiaeth - wedi'u cyflwyno trwy rwydwaith pwrpasol o Sefydliadau.

Mae UK Sport hefyd yn buddsoddi £27 miliwn o incwm y Loteri Genedlaethol i wneud ceisiadau, a llwyfannu, chwaraeon o safon fyd-eang yn y DU trwy ei Gold Events Series sy'n targedu 70 o ddigwyddiadau erbyn 2019 er mwyn helpu i feithrin gwaddol cryf o Lundain 2012. Ymhlith y digwyddiadau sydd eisoes wedi'u sicrhau y mae Pencampwriaethau Athletau'r Byd 2017 ac Athletau IPC i'w llwyfannu yn Stadiwm Olympaidd Llundain a Phencampwriaethau Gymnasteg Artistig y Byd 2015 yn yr Hydro Arena yng Nglasgow.

Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â gwefan UK Sport.

Ymgeisio am arian

Beth am i chi wneud gwahaniaeth a helpu i weddnewid eich cymuned.