Skip to navigation Skip to main content

Cookies


Amdani

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn dyfarnu arian gan y Loteri Genedlaethol, ynghyd ag arian Llywodraeth Cymru i feithrin a datblygu gweithgareddau celfyddydol Cymreig o ansawdd uchel. Ynghyd â chynnig y gefnogaeth ariannol hon maen nhw hefyd yn cynnig cyngor am y celfyddydau, yn annog rhannu gwybodaeth a dysg rhwng sefydliadau celfyddydol ac nad ydynt yn gelfyddydol, yn codi proffil y celfyddydau yng Nghymru trwy hyrwyddo amrywiaeth o brosiectau a mentrau, yn helpu i gynhyrchu mwy o arian i economi Cymru trwy'r celfyddydau, dylanwadu ar gynllunwyr a phenderfynwyr i sicrhau bod adeiladau celf ac artistig yn ymddangos ar dirlun Cymru, gan ddatblygu cyfleoedd i artistiaid Cymru i gyrraedd cynulleidfaoedd rhyngwladol gyda'u gwaith a hyrwyddo perfformiadau a phrosiectau celf ar raddfa fach o fewn cymunedau lleol.

Eu gwaith yw sicrhau bod cyfraniad y celfyddydau yn cael ei gydnabod, ei werthfawrogi a'i ddathlu, fel bod y grantiau y maen nhw'n eu dosbarthu yn galluogi i artistiaid a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru gyflwyno prosiectau sy'n cyfrannu at y nodau hyn.

Am ragor o wybodaeth am Gyngor Celfyddydau Cymru ewch i'w gwefan.

Arts Council of Wales Logo

Ymgeisio am arian

Beth am i chi wneud gwahaniaeth a helpu i weddnewid eich cymuned.