Skip to navigation Skip to main content

CookiesAwards Entry 2017

ADRAN 1. Y Prosiect y dymunwch ei gyflwyno i ymgeisio
Llanwch gymaint â phosibl, ond peidiwch â phoeni os nad yw'r wybodaeth hon yn hysbys i chi. Gadewch yr adran hon yn wag os ydych chi'n ansicr.
ADRAN 2. Dywedwch wrthym am y prosiect?
Rhowch grynodeb byr a syml o'r prosiect a'i ddiben
ADRAN 3. Eich Manylion
Os ydych chi'n enwebu'r prosiect byddwn yn cysylltu â'r prosiect i wneud yn siŵr ei fod yn hapus i gystadlu
ADRAN 4. A oes unrhyw beth arall yr hoffech chi ei grybwyll?