Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae PP yn effeithio ar ryw 1,400 o fenywod yn y DU bob blwyddyn ac er bod y rhan fwyaf o fenywod yn gwneud adferiad llwyr, mae rhai’n dioddef canlyniadau trasig.  Mae PP yn sefyllfa o argyfwng ac fel arfer mae’n rhaid derbyn mamau newydd gyda’i babanod i Uned Mam a’i Baban.
Mae’n un o’r cyflyrau sy’n cael ei stigmateiddio fwyaf o fewn iechyd meddwl ac mae menywod yn wynebu stigma ac yn cael eu camddeall o fewn eu cymunedau lleol. Am ddegawdau, mae teuluoedd wedi cuddio’r cyflwr ac wedi byw gydag ymdeimlad o gywilydd. Mae PP yn aml yn effeithio ar fenywod nad ydynt wedi cael unrhyw broblemau iechyd meddwl cyn hynny.

Ers lansio ein prosiect ym mis Mehefin 2102 mae APP wedi darparu gwybodaeth am y cyflwr a chefnogaeth gan gymheiriaid i fenywod a’u teuluoedd. Drwy gydweithio gydag arbenigwyr byd ar PP, gweithwyr iechyd proffesiynol arbenigol a rhai sydd â phrofiad o’r cyflwr, rydym wedi ysgrifennu cyfres o ganllawiau a deunydd ar-lein. Mae ein fforwm cefnogaeth cymheiriaid yn galluogi menywod a theuluoedd i siarad ag eraill sydd â phrofiad personol, a gall menywod a phartneriaid ddefnyddio ein gwasanaeth e-bost un i un lle i dderbyn cefnogaeth gan un o 20 o wirfoddolwyr sy’n helpu i redeg y prosiect. Mae gweithdai’n helpu menywod sydd wedi eu heffeithio i gwrdd wyneb yn wyneb ac i ddatblygu adnoddau i helpu teuluoedd eraill.  Mae hanesion personol, ffilmiau byr, gwaith celf, ymchwil gan grwpiau academaidd o bob rhan o’r byd a gwybodaeth am sut i gael cymorth gyda PP i gyd ar gael drwy’r wefan. 

Mae gan ein fforwm cefnogi bellach 725 o aelodau, ac mae pob un o’n canllawiau wedi cael eu lawrlwytho dros 7,000 o weithiau, ac mae’n gwefan yn derbyn 15,000 ymweliad y mis. Dywedodd un fenyw: “Mae cymaint o obaith nawr a does gen i ddim cywilydd o’r cyflwr bellach. Rydw i mor ddiolchgar i’r tîm am fy nghodi o’r cysgodion a dwi’n gobeithio gwneud yr un peth i unrhyw un y galla’i ei helpu ar y fforwm.”

Am ragor o wybodaeth am Action on Postpartum Psychosis ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau

Lleoliad Map