Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Yn aml mae problemau cyffuriau ac alcohol yn mynd law yn llaw â diweithdra ac, hyd yn oed wrth wella, mae pobl yn wynebu llawer o rwystrau at waith cyflogedig. Mae'r prosiect arloesol Addiction Worker Training gan y Scottish Drugs Forum yn hyfforddi ac yn darparu gwaith cyflogedig yn y maes gofal cymdeithasol i bobl sydd wedi wynebu problemau defnydd sylweddau. Mae cyfranogwyr yn mynd i fyd gwaith, yn helpu i wella ansawdd gwasanaethau ac yn gwneud cyfraniad ehangach i'w cymuned a'u cymdeithas.

Ers lansio'r cynllun yn 2004, mae ymron i 200 o bobl wedi elwa, gyda 174 yn sicrhau gwaith cyflogedig. Mae arian y Loteri Genedlaethol wedi ehangu ar gyrhaeddiad y cynllun o'i sylfaen cychwynnol yng Nglasgow ar draws y Gorllewin ac i Ddwyrain yr Alban.

Dywed y rheolwr prosiect, Chris Messenger: "Mae'r fuddugoliaeth hon i'r cyfranogwyr, i'r gwasanaethau ac i'r bobl sy'n defnyddio gwasanaethau. Gyda'n gilydd rydym yn goresgyn y rhwystrau cyflogaeth y mae pobl sy'n gwella yn eu hwynebu; rydym hefyd yn mynd i'r afael â phroblem recriwtio a chadw staff o ansawdd o fewn gofal cymdeithasol. Mae cyfuniad o hyfforddiant a gwerth profiad personol o wella o ddibyniaeth yn hanfodol."

Cwblhaodd May y prosiect a bellach mae'n gweithio yn y maes gofal. “Dechreuais ddefnyddio cyffuriau yn 13 oed. Rwyf wedi treulio fy oes yn magu fy nhri o blant a 'phrin yn dod i ben'. Roedd gennyf deimladau dwys o annigonolrwydd.

"Roeddwn wedi bod yn lân ers pedair blynedd ac yn ddi-waith pan ddechreuais ar y prosiect - roeddwn wrth fy modd o gael dweud wrth bawb bod gen i swydd. Roedd y syniad y byddwn yn gallu talu fy miliau ac yn creu bywyd gwell i fy merched yn fy ysbrydoli i."

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau