Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

Ynglŷn â'r prosiect

Derbyniodd y prosiect hwn grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, sy'n dyfarnu arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i weddnewid amgueddfeydd, orielau, llyfrgelloedd ac archifdai, a gwella casgliadau celf, gwrthrychau a llenyddiaeth y maen nhw'n eu cadw ar gyfer cenedlaethau i ddod.

O Belfast i Norwich ac Abertawe i Shetland, mae amgueddfeydd a llyfrgelloedd ar draws y wlad wedi elwa o arian y Loteri. Mae gan rai o'r rhain adeiladau newydd modern, tra bod eraill wedi'u hailddatblygu yn adeiladau hanesyddol, neu mae eu cyfleusterau wedi'u gwella er mwyn i bawb gallu ymweld â nhw a'u mwynhau.

Ynghyd â gwneud gwahaniaeth i'r lleoliadau hynny, mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri hefyd yn cynorthwyo amgueddfeydd, orielau a llyfrgelloedd wrth gaffael gwrthrychau a chasgliadau newydd, i helpu eu hymwelwyr i ddarganfod cymaint â phosibl am ein hanes. Er enghraifft, mae llawer o beintiadau Prydeinig o bwys wedi cael eu rhwystro rhag dod yn rhan o gasgliadau tramor er mwyn i gymunedau yn y DU allu parhau i ddysgu ohonynt. Am y rheswm hwn, mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri hefyd yn cefnogi prosiectau addysg o fewn amgueddfeydd, orielau a llyfrgelloedd, ac yn helpu i wneud casgliadau o'r archif yn fwy hygyrch trwy ddyfarnu grantiau ar gyfer catalogio, digido, adnoddau ar-lein a phrosiectau allgymorth cymunedol.

A ydych chi'n gysylltiedig â'r prosiect hwn ac eisiau rhoi rhagor o wybodaeth i ni? Cysylltwch.


Sylwadau

Lleoliad Map


Vote for this project for an award