Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae Auld Reekie Roller Girls yn athletwyr di-ofn, anodd eu trechu, sy'n cydweithio i wella eu cynghrair a chystadlu ar y lefelau rhyngwladol uchaf. Trwy hyfforddiant dwys a thrwy annog cannoedd o ferched i gyfranogi a rhagori yn eu chwaraeon, mae aelodau yn gwella eu hunain yn gorfforol ac yn feddyliol.

Mae rhaglen "Skate Skills 101" yn mynd â sglefrwyr newydd o'u camau nerfus cyntaf i ddealltwriaeth lawn o chwaraeon darbi rholer. Wrth gofrestru, mae cyfranogwyr yn cael eu hannog i gael eu cyfarpar eu hunain - rhywbeth a all fod yn rhwystr wrth ymuno â'r chwaraeon. Gydag arian y Loteri Genedlaethol, mae'r clwb wedi gallu cynnig cit am ddim ar fenthyg i o leiaf 20 o sglefrwyr.

Dywed un o recriwtiaid diweddaraf y tîm, Rhona: “Fe gerddais i mewn yn nerfus iawn i ystafell yn llawn dieithriaid ar gyfer sesiwn flasu darbi rholer mis Rhagfyr diwethaf, yn llawn ddisgwyl y byddwn yn methu. Doedd dim llawer o siâp arnaf ar y llafnau i ddechrau ond erbyn diwedd y sesiwn roeddwn yn teimlo'n wych.

"Yn dilyn y sesiwn flasu edrychais ar sut y gallwn ymuno â Skate Skills a dechrau fy siwrnai i fod yn frenhines derbi gwych, ond roeddwn yn poeni sut y gallwn ymdopi yn ariannol.

"Roedd meddwl am brynu cit ar gyfer chwaraeon arall a allai arwain at fethiant fel pob ymdrech yn y gorffennol yn frawychus. Ond yna clywais am y citiau ar fenthyciad. Doedd dim esgus.

"Dros yr wythnosau rwyf wedi troi yn sglefriwr bochgoch, allan o wynt, chwyslyd, sy'n gwisgo helmed. Mae darbi rholer wedi newid fy agwedd at sut yr wyf yn teimlo am fy mywyd a beth y gallaf ei wneud."

Am ragor o wybodaeth am The Auld Reekie Roller Girls ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau