Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Fe wnaeth chwe deg prosiect dros gyfnod o bedair blynedd helpu i ddiogelu tirlun, treftadaeth a bywyd gwyllt unigryw'r ardal wlyptir hon yng nghanol Gwlad yr Haf, gan ddenu miloedd o gyfranogwyr.

Mae The Avalon Marshes yn ddarn amrywiol a hyfryd o Wlad yr Haf sy'n cynnwys dolydd, coedwigoedd, gwelyâu cyrs a llynnoedd, ynghyd â'r chwedlonol Isle of Avalon sy'n cynnwys Glastonbury Tor. Mae'r gwlyptiroedd yn gartref i Boda'r Wern, Aderyn y Bwn a Dyfrgwn, ac mae gan yr ardal 10,000 mlynedd o hanes dynol, sy'n cynnig treftadaeth archeolegol cyfoethog.

Defnyddiodd partneriaid The Avalon Marshes arian y Loteri Genedlaethol i ddiogelu tirlun, treftadaeth a bywyd gwyllt unigryw'r ardal, ynghyd â hyfforddi ac ymgysylltu'r gymuned leol trwy 60 o brosiectau amrywiol ar draws pedair blynedd.

Mae'r prosiect wedi datgloi potensial yr ardal hudolus hon a oedd â photensial anferth i gael ei darganfod, ei harchwilio a'i mwynhau gan gymunedau lleol.

Roedd mynediad i'r gwarchodfeydd natur yn yr ardal yn weddol gyfyngedig cyn hynny ac wedi gwella'n ddramatig o ganlyniad i'r cuddfannau adar newydd, llwybrau mynediad a chyfleusterau i ymwelwyr wedi'u gosod ar draws y cynllun.

Ymhlith y prosiectau ymarferol y mae maes parcio newydd a chyfleusterau i ymwelwyr yn Ham Wall; dau ail-luniad hanesyddol newydd yng Nghanolfan Avalon Marshes, tair prentisiaeth cadwraeth amgylcheddol; a hyfforddiant cadwraeth i wirfoddolwyr; gwell taflenni, llwybrau a deunydd addysgiadol i ymwelwyr.

Roedd ymgysylltiad y gymuned yn cynnwys 500 o wirfoddolwyr, yn cyfrannu mwy na 16,450 awr; 50 ysgol a choleg, yn darparu ymron i 5,000 o brofiadau addysgiadol; 180 o ddigwyddiadau, yn denu mwy na 10,000 o gyfranogwyr; a 49 o gyrsiau, yn hyfforddi 370 o staff a gwirfoddolwyr. Mae'r ardal ehangach wedi'i hyrwyddo i 160,000 o ymwelwyr.

Am ragor o wybodaeth am Avalon Marshes Somerset ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau