Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Nid yw dros hanner o boblogaeth oedolion Rotherham yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol, yn ôl arolwg awdurdod lleol. Mae oedolion y gymuned pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig hefyd yn wynebu nifer o rwystrau gan gynnwys trosedd casineb, cyfleusterau lleol gwael ar gyfer chwaraeon, a rhwystrau iaith a diwylliannol.

Ers lansio'r prosiect a ariennir gan y Loteri Genedlaethol 12 mis yn ôl, mae Back into Sport wedi cynyddu lefelau gweithgarwch corfforol a chwaraeon ymhlith pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig sydd wrth risg o faterion cysylltiedig ag iechyd. Mae'n gweithio gydag ysgolion, mosgiau a grwpiau cymunedol yn lleol i recriwtio cyfranogwyr a gwirfoddolwyr i helpu i sefydlu gwersi chwaraeon a threfnu gemau.

Mae'r prosiect yn cynnal tair sesiwn pêl-rwyd yr wythnos ac wedi cefnogi merched o ysgol leol i fynd ymlaen i sefydlu tîm pêl-rwyd i chwarae gemau cystadleuol. Maen nhw'n gweithio gyda mosg lleol i gynyddu cyfranogiad chwaraeon ymhlith y gynulleidfa wrywaidd. Maen nhw'n gweithio gyda grŵp mawr o ddynion Roma hefyd, gan hwyluso sesiynau pêl-droed hamdden gyda'r nod o'u cael i ymuno â'u tîm pêl-droed United 4 Communities. Maen nhw hefyd wedi cael cynnig sesiynau ffitrwydd a chwaraeon cymunedol Tamil sy'n tyfu yn Rotherham i ddynion a merched.

Dywed y Swyddog Cynhwysiant, Trudi Race: "Mae Rotherham yn dref gyda chymysgedd amrywiol hyfryd o ddiwylliannau a hiliau. "Mae llawer o'r bobl hyn yn wynebu rhwystrau pan ddaw hi at gael mynediad at chwaraeon, yn enwedig merched. Mae'r prosiect yn galluogi inni weithio gyda'r cyfranogwyr i feithrin ymddiriedaeth ac i wneud chwaraeon yn fwy hygyrch. Mae'r flwyddyn gyntaf wedi gweld cynnydd anhygoel yn y merched o'r gymuned pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn cymryd rhan mewn chwaraeon sy'n llwyddiant i ymfalchïo ynddo."

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau