Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

Ynglŷn â'r prosiect

Diolch i gyllid y Loteri Genedlaethol, mae Cerddoriaeth mewn Ysbytai'n gallu darparu cyngherddau cerddoriaeth fyw, proffesiynol, mewn hosbisau ar draws Cymru.

Mae'r gwasanaeth yn werthfawr iawn i dynnu sylw cleifion a'u teuluoedd, eu ffrindiau a'u gofalwyr oddi wrth salwch a gweithgareddau meddygol o ddydd i ddyn, a golyga hyn eu bod yn gallu treulio amser hapus gyda'i gilydd heb fod ymhell oddi wrth gefnogaeth feddygol.

Yn ystod y perfformiadau, sy'n gallu digwydd mewn mannau preifat neu gymunedol, gall y gynulleidfa i gyd fwynhau'r gerddoriaeth a chânt eu hannog i ymuno yn y canu, i arbrofi gydag offerynnau cerddorol ac i ofyn am glywed caneuon o'u dewis nhw.

Esbonia Rheolwr Datblygu Cerddoriaeth mewn Ysgolion, Melanie Peters: "I rai cleifion, mae cyfathrebu'n cael ei gyfyngu gan anableddau, ond mae cerddoriaeth yn gyfrwng cyfathrebu y maen nhw'n gallu'i ddeall. Rydym yn gweld cleifion â dementia'n ymateb yn eithriadol o dda i'r gerddoriaeth. Mae'n bleser i wylio hynny."

Mae llawer o hosbisau yng Nghymru'n elusennau lleol annibynnol ac yn gorfod dibynnu ar weithgareddau codi arian i wneud eu gwaith hanfodol, felly heb arian y Loteri fyddai'r cyngherddau ddim wedi digwydd.

"Rydym yn ddiolchgar dros ben, ac mae'n cleifion yn ddiolchgar hefyd," meddai Melanie.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau

Lleoliad Map