Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Dros gyfnod o ddwy flynedd, mae Sŵ Caer yn hyfforddi 80 o arweinwyr grŵp er mwyn rhoi'r sgiliau a'r adnoddau angenrheidiol iddynt i fynd â chadwraeth natur i'w gwaith gydag ystod eang o grwpiau cymunedol. Gan ddefnyddio eu gwybodaeth a'u sgiliau newydd, ochr yn ochr ag adnoddau digidol a ffisegol a ddarperir gan y sw, bydd yr arweinwyr grŵp yn dod yn 'Eiriolwyr Bywyd Gwyllt' ac yn galluogi i'r grwpiau cymunedol y maen nhw'n gweithio â hwy i adeiladu cynefinoedd newydd i gefnogi rhywogaethau mewn perygl.

Bydd hyn yn helpu i greu rhwydwaith o fannau diogel er mwyn i'n bywyd gwyllt lleol mwyaf gwerthfawr, ac sydd mewn perygl, ffynnu.

Bydd y prosiect, sy'n rhan o gynllun Cysylltiadau Bywyd Gwyllt Sŵ Gaer, yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol a mesuradwy i bobl ac i fywyd gwyllt, gan sicrhau bod y sŵ yn gwneud mwy nac addysgu pobl am gadwraeth - ond yn eu cynnwys hefyd.

I Christine Harrison, Cydlynydd Gweithgareddau yng Nghartref Gofal Padgate House, yn sgil dod yn Eiriolwr Bywyd Gwyllt mae byd newydd wedi agor iddi hi a'i chleifion. Dywed: "Daw pobl atom ni am ddwy i chwe wythnos ar ôl gadael yr ysbyty i wella ar ôl strôc, salwch difrifol neu lawdriniaethau. Rydym yn anelu at gael pobl i fynd allan mwy ac i ymgysylltu â bywyd gwyllt fel nad ydynt yn canolbwyntio ar eu salwch. Dw i'n meddwl mai'r buddion i breswylwyr o gymryd rhan yn y gweithgareddau ac wrth i ni ddatblygu'r ardd yw ei fod yn cael gwared â diflastod. Mae dod allan i'r awyr agored a golau naturiol o fudd i'w hiechyd, eu lles a'u cyflwr meddyliol."

Am ragor o wybodaeth am Chester Zoo ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau