Skip to navigation Skip to main content

Cookies   

Ynglŷn â'r prosiect

Dyma un o blith nifer o brosiectau sydd wedi elwa o un o Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae'r grantiau hyn yn dosbarthu arian o'r Loteri Genedlaethol i sefydliadau'r celfyddydau sy'n cyfrannu at Gymru greadigol trwy greu neu gefnogi celf wych, sy'n annog pobl i fwynhau neu gymryd rhan yn y celfyddydau, neu helpu'r diwydiannau creadigol yng Nghymru i ffynnu.

Wrth gefnogi sefydliadau o'r fath, mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn anelu at sicrhau bod profiadau a gweithgareddau creadigol o ansawdd ar gael i gymunedau yng Nghymru, a bod celfyddydau Cymreig yn cael eu hyrwyddo i gynulleidfa mor eang â phosibl. Mae grantiau yn amrywio o £250 i £100,000 gyda symiau llai ar gael i sefydliadau sydd eisiau gwella eu gwaith trwy ymchwil a hyfforddiant, ac mae symiau mwy ar gael i gyflwyno gwyliau, prosiectau theatr, cerddoriaeth neu ddawns, neu i gwmnïau sydd eisiau mynd â chynhyrchiad ar daith o fewn a/neu y tu allan i Gymru. Mae arian ar gael hefyd i sefydliadau a hoffai wella eu cyfleusterau trwy atgyweirio neu uwchraddio eu lleoliad.

Yn ychwanegol at hyn, mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi artistiaid unigol talentog i fynd â'u gwaith i lefel gyrhaeddiad newydd neu wahanol.

I gael gwybod mwy ewch i www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
 

Am ragor o wybodaeth am 'A Child's Christmas in Wales' ymwelwch â'r wefan.

A ydych chi'n gysylltiedig â'r prosiect hwn ac eisiau rhoi rhagor o wybodaeth i ni? Cysylltwch.


Sylwadau

Lleoliad Map


Vote for this project for an award