Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Gall llawer o droseddwyr ei chael hi'n anodd ail-addasu i fywyd y tu allan i'r carchar, mae rhai'n dychwelyd at arferion drwg yn gyflym ac yn cael eu hunain yn gwneud penderfyniadau gwael sy'n arwain atynt yn dychwelyd at yr un sefyllfa ag yr oeddynt cyn troseddu. Nod The Chrysalis Programme yw helpu troseddwyr i wneud dewisiadau gwell, dychwelyd yn ôl i'w bywydau ar ôl eu rhyddhau a thorri'r cylch o aildroseddu trwy annog a sbarduno eu ffordd o feddwl trwy alluogi iddynt feddwl yn fwy cadarnhaol wrth helpu i wella eu hunanbarch, hyder a gobaith.

Mae arian y Loteri Genedlaethol yn helpu dros 250 o gyfranogwyr i gwblhau rhaglen Chrysalis, ac ar yr un pryd hefyd yn galluogi i ehangu Chrysalis o Garchar HMP Oakwood i ddau garchar arall ar draws y DU. Os bydd 30% yn unig o'r 1000 o gyfranogwyr, sydd eisoes wedi cwblhau Rhaglen Chrysalis yn llwyddiannus, yn gadael carchar heb aildroseddu, byddai hyn gyfwerth ag arbediad i bwrs y wlad, mewn costau carchar, o ychydig dros £10 miliwn. Dywedodd cyfranogwr a gymerodd ran yn rhaglen Chrysalis bod y prosiect wedi'i helpu i sylweddoli bod ganddo ddewis:

"Yn sydyn roeddwn yn ymwybodol ac yn hunanymwybodol bod gennyf ddewis yn sut yr oeddwn yn ymateb i'r hyn a oedd yn digwydd yn fy mywyd. Mae wedi newid fy agwedd yn llwyr ac wedi gwneud i mi sylweddoli fy mod yn dal fy hun yn ôl rhag cyflawni mwy. Fe wnaeth Chrysalis fy helpu i dorri cylch dieflig."

"Rhaglen Chrysalis Programme heb os yw'r ymyrraeth sy'n cael yr effaith fwyaf yr wyf wedi dod ar ei thraws yn ystod y 23 mlynedd yr wyf wedi gweithio mewn carchardai." - John McLaughlin, Cyfarwyddwr, Carchar HMP Oakwood

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau