Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

Ynglŷn â'r prosiect

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi newid bywydau pobl anabl ar draws Cymru trwy greu dros 1 miliwn o gyfleoedd chwaraeon ar gyfer plant ac oedolion anabl.

Mae dros £5 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol wedi caniatáu i Chwaraeon Anabledd Cymru greu deg gwaith yn fwy o gyfleoedd ar gyfer pobl anabl i gymryd rhan mewn chwaraeon ar draws Cymru.

Ddeuddeng mlynedd yn ôl, dim ond 31 o glybiau ar draws Cymru a oedd yn cynnig cyfleoedd i bobl anabl ymwneud â chwaraeon yn eu hardal leol. Yn 2001 dim ond 1,200 o gyfleoedd a gofnodwyd i bobl anabl gyfranogi mewn chwaraeon.  Diolch i Raglen Gymunedol Chwaraeon Anabledd Cymru a Ariennir gan y Loteri, roedd dros 1 miliwn o gyfleoedd yn 2012, ac fe dyfodd y 31 clwb chwaraeon hynny i 331 yn 2012.

Mae Arian y Loteri wedi talu ar gyfer hyfforddi a chyflogi’r Swyddogion Datblygu ymrwymedig a gweithgar sy’n rhedeg y prosiect ym mhob Awdurdod lleol ar draws Cymru.

Gall chwaraeon godi hyder, sgiliau a ffitrwydd, ac mae rhaglen Academi Chwaraeon Anabledd Cymru hefyd yn adnabod sêr posibl y dyfodol. Aeth Aled Sion Davies ar lwybr carlam i’r rhaglen yn 14 oed, a’i ddatblygu gan yr hyfforddwyr gorau, cyn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru ar draws y byd, gan gipio’r efydd wrth daflu’r maen a’r aur yn y ddisgen yng Ngemau Paralympaidd Llundain 2012.

Bellach mae wedi derbyn cydnabyddiaeth gyda MBE yn 22 oed, dywed Aled: “Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi rhoi cyfleoedd i mi na allwn fyth wedi gallu’u dychmygu. Mae eu buddsoddiad a’u cefnogaeth barhaus heb eu hail – maen nhw wedi helpu i wireddu fy mreuddwydion.”

Am ragor o wybodaeth am Chwaraeon Anabledd Cymru ymwelwch â'r wefan.

A ydych chi'n gysylltiedig â'r prosiect hwn ac eisiau rhoi rhagor o wybodaeth i ni? Cysylltwch.


Sylwadau

Lleoliad Map


Vote for this project for an award