Skip to navigation Skip to main content

Cookies   

Ynglŷn â'r prosiect

Cymerodd dros 400,000 o Fwslimiaid o'r India ran yn y Rhyfel Byd Cyntaf, ymron i hanner poblogaeth Birmingham heddiw. Mae llawer o'u disgynyddion yn dal i fyw ym Mirmingham, heb wybod sut y bu i'w hen deidiau frwydro a marw dros eu gwlad.

Mae Connected Histories yn archwilio ac yn coffau'r cyfraniad sylweddol a wnaed gan y milwyr Mwslimaidd hyn ym Myddin Indiaidd Prydain yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Gweithiodd gwirfoddolwyr i gofnodi straeon, trawsgrifio recordiadau, a churadu arddangosfa yn rhoi'r holl fanylion gyda dogfennau a gwrthrychau a oedd wedi'u trosglwyddo trwy'r cenedlaethau. Ond nid y gorffennol yn unig yr oedd y prosiect yn ei archwilio, roedd hefyd yn cofnodi cof byw'r rhyfel ym Mirmingham. Fe wnaethant gynnal 'sgyrsiau mewn siop cebab' er mwyn recordio ac ymchwilio i ymateb pobl wrth ddarganfod cysylltiadau Rhyfel Byd Cyntaf eu cymuned. Aethant â'r prosiect i fwytai lleol er mwyn i bobl o'r gymuned, na allent ymweld â'r arddangosfa, ei phrofi hefyd. Gan fod yr arddangosfa wedi gorffen erbyn hyn, mae'r prosiect wedi creu ffilm fer hefyd a fydd ar gael ar-lein.

A ydych chi'n gysylltiedig â'r prosiect hwn ac eisiau rhoi rhagor o wybodaeth i ni? Cysylltwch.


Sylwadau


Vote for this project for an award