Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Cysylltodd rhiant sengl ac artist cymunedol Jill Boyd, sydd â 10 mlynedd o brofiad, ag elusen trais domestig yn Swydd Efrog, Staying Put, gyda'r syniad o sefydlu cyfres o weithdai celf i oroeswyr cam-drin domestig i'w galluogi i ailddarganfod pwy oeddynt cyn y trais, gan ganolbwyntio ar bethau cadarnhaol, codi eu hunanbarch a chodi eu hyder unwaith eto er mwyn iddynt allu symud ymlaen yn eu bywydau. Roedd y tri dosbarth gwreiddiol ym mis Mai 2016 yn gymaint o lwyddiant, ymgeisiodd yr elusen am arian y Loteri Genedlaethol i ehangu ar brosiect Jill.

Mae Jill wedi goroesi cam-drin domestig ei hun, gan symud i Swydd Efrog gyda'i merch ifanc er mwyn bod yn ddiogel, gan aros gyda'i mam, a gadael popeth er mwyn dechrau eto. Ar ôl ei gradd Celfyddyd Gain fe hyfforddodd i fod yn nyrs seiciatrig ble y bu'n gweithio gyda chleifion o fewn gweithgareddau creadigol.

Bellach mae'n cynnal dwy sesiwn (un yn ystod y dydd, un gyda'r nos) yr wythnos. Mae'r rhain yn cynnwys defnyddio deunyddiau celf o fewn prosiectau â thema er mwyn galluogi i gyfranogwyr ganolbwyntio ar eu cryfderau a llwyddiannau yn eu bywyd, er mwyn cydbwyso'r gorffennol negyddol.

Dywed Jill: "Rwy'n berson cyffredin a oedd eisiau defnyddio celf i helpu'r merched i ailadeiladu a gwella, er mwyn adnabod pethau cadarnhaol am eu hunain, trwy greadigedd, fel yr oeddwn i wedi'i wneud, ac fel yr wyf yn parhau i'w wneud. Rwy'n eu hannog i barhau â'r gwaith adref, yn aml gyda'u plant er hwyl, fel bod ganddynt ffordd o ymdopi pan fydd pethau'n heriol."

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau