Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Daeth DS yn elusen yn 2013 ac mae ganddi ariannu'r Loteri Genedlaethol o Ymddiriedolaeth Spirit of 2012 hyd at 2019. Mae'r cwmni wedi'i arwain gan anabledd, ac yn hyfforddi ac yn cyflogi dawnswyr gydag anableddau dysgu i gyflenwi dosbarthiadau dawns, gweithdai a pherfformiadau.

Mae gan Jodie Turner barlys yr ymennydd pedwarplyg ac yn cyfathrebu'n ddieiriau. Roedd wedi cymryd rhan mewn ystod o weithgareddau dawns ond ni feddyliodd y byddai'n bosibl iddi gael gyrfa yn y maes hyd nes iddi gymryd rhan mewn cwrs yn DS yn 2015. Ynghyd â dysgu sgiliau hanfodol mewn arweinyddiaeth, fe greodd gyfeillgarwch gwirioneddol, parhaus ac fe fwynhaodd bod gyda phobl o'r un anian â hi oedd â'r un nod.

Ar ôl hynny, dechreuodd Jodie gyd-arwain ei gweithdy dawns wythnosol ei hun ym Mhreston, ac fe dderbyniodd hyfforddiant un i un gyda DS i gynllunio cyfres o weithdai cymuned. Mae DS wedi rhoi'r grym i Jodie gyflawni mwy nac yr oedd hi wedi breuddwydio y byddai'n bosibl mewn maes ble'r oedd ychydig iawn o gyfleoedd ar gael iddi. Mae arian y Loteri Genedlaethol wedi sicrhau dyfodol y dosbarth y mae'n ei gyd-ddysgu ac wedi agor mwy o gyfleoedd iddi i rannu ei hangerdd. Mewn pum mlynedd mae Jodie yn gobeithio y bydd yn byw yn annibynnol ac yn parhau i arwain gweithdai dawns cymunedol.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau