Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae The Deep yn atyniad i dwristiaid a gydnabyddir yn rhyngwladol yn Hull ac yn gartref i fwy na 3,500 o bysgod, siarcod trawiadol a chatod môr a chytref o bengwiniaid Jentŵ. Eleni mae pâr o grwbanod môr pendew wedi'u hychwanegu ac adnewyddiad gwerth £500,000 i'r Lagoon of Light.

Ers ei agor yn 2002, mae The Deep wedi croesawu dros 6 miliwn o ymwelwyr. Yn ystod ei flwyddyn gyntaf, denodd The Deep 850,000 o bobl, sy'n golygu ei fod yn fwy prysur na Sw Llundain. Fe roddodd hwb hanfodol i economi'r ddinas, sydd ag ardaloedd o amddifadedd uchel ac fe arweiniodd adfywiad yn y ddinas.

Mae The Deep wedi cymryd rôl flaenllaw yn nathliadau Dinas Diwylliant, gan lwyfannu nifer o weithiau celf newydd wedi'u lleoli wrth ymyl neu yn yr adeilad. Mae'r rhain yn cynnwys cyfres o osodiadau celf morol ar eu horiel ar y trydydd llawr, yn arddangos materion sy'n effeithio ar y moroedd a'r anifeiliaid sy'n byw ynddynt. Hefyd Chris Dobrowolski a ddaeth â thraeth Humber i'r maes parcio, Tania Kovats’ sy'n datblygu gwaith cerfluniol ar raddfa fawr gan ddefnyddio castiau cwrel wedi'u hailgylchu i ddathlu harddwch tirluniau dan y dŵr a thynnu sylw at bryderon amgylcheddol ynghyd â phrosiect arbennig iawn i'r dyfodol ar gyfer yr hydref.

Mae The Deep yn elusen addysg a chadwraeth a chan hynny, mae cadwraeth wrth galon popeth y maen nhw'n ei wneud. Ei nod yw helpu i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o faterion cadwraeth forol o arwyddocâd cenedlaethol a byd-eang. Mae The Deep yn fwy nag atyniad i ymwelwyr yn unig. Yn syml, maen nhw i'r moroedd ac i'w dyfodol.

Am ragor o wybodaeth am The Deep ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau