Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae FareShare Cymru yn gweithio i frwydro yn erbyn newyn trwy fynd i'r afael â gwastraff bwyd, a newid bywydau ar draws de Cymru.

Mae canolfan ranbarthol Caerdydd yn cymryd ac yn storio bwyd bwytadwy sydd dros ben o'r diwydiant bwyd, bwyd a fyddai fel arall yn cael ei wastraffu, ac yn ei ailddosbarthu i sefydliadau sy'n bwydo pobl mewn angen. Mae dros 600 tunnell o fwyd wedi'i ailddosbarthu, sy'n osgoi gwastraff ac yn arbed 300 tunnell o CO2, ynghyd â chyfrannu ymhell dros 1.4 miliwn o brydau. Yn ychwanegol, mae'r prosiect yn cynnal rhandir sy'n tyfu llysiau ffres, y mae hefyd yn eu dosbarthu.

Mae FareShare Cymru De Cymru yn gweithio ar draws Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Blaenau Gwent a Chasnewydd, ac mae'n edrych i ehangu i feysydd newydd. Ymhlith y sefydliadau y maen nhw'n eu cefnogi y mae: hosteli digartref, canolfannau ffoaduriaid, caffis cymunedol, llochesi i fenywod, elusennau pobl ifanc a llawer yn fwy. Mae'r bwyd sy'n cael ei ddarparu yn eu helpu i arbed costau ac yn caniatáu iddynt gynnig prydau blasus, maethlon, a allai fod yr un pryd bwyd y dydd ar gyfer rhai pobl. Mae'r bwyd hefyd yn annog pobl i fynychu, gan ganiatáu i sefydliadau gefnogi mwy o bobl wrth fynd i'r afael â'u problemau, neu addysgu sgiliau bywyd megis coginio a chyllidebu.

Mae mwy na 200 o bobl wedi gwirfoddoli gyda'r prosiect, gan gyfrannu ymron i 10,000 awr o waith gan gynnwys ymchwilio, gweinyddu, marchnata, gyrru, storio a garddio.  Mae rhai o'n gwirfoddolwyr yn ddi-waith yn yr hirdymor neu'n dod o sefydliadau yr ydym yn gweithio â hwy, ac mae 12 o wirfoddolwyr rheolaidd wedi mynd ymlaen i ganfod cyflogaeth gyflogedig. Mae dros 30 o wirfoddolwyr a staff wedi ymgymryd â hyfforddiant gan gynnwys trwyddedau wagen fforch godi a thystysgrifau hylendid bwyd.

Am ragor o wybodaeth am FareShare Cymru ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau

Lleoliad Map