Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae Into Film yn elusen ffilm ac addysg sydd ar gael i ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid ar draws y DU. Mae'n rhoi ffilm wrth galon addysg pobl ifanc, gan gyfrannu at eu datblygiad diwylliannol, creadigol, academaidd a phersonol.

Mae Into Film yn galluogi i addysgwyr sefydlu a chynnal clybiau ffilm, sy'n caniatáu i bobl ifanc, rhwng 5 a 19 oed, i ddarganfod, gwylio, dadansoddi, adolygu a chreu ffilmiau.

"Mi es i Westminster Academy gyda Into Film a gweld yn bersonol yr effaith y mae pob agwedd ar y ffilm yn ei chael ar bobl ifanc - y pŵer i ysbrydoli, cysylltu ac ehangu ar ein dealltwriaeth o'n hunain a'r byd o'n cwmpas. Roeddwn wrth fy modd â'r diwrnod, roedd hi'n hyfryd cwrdd â chymaint o bobl ifanc, wedi'u hysgogi a oedd yn awyddus i ddysgu mwy am ffilm." Eddie Redmayne, actor a Llysgennad Into Film

“Menter ysbrydoledig sy'n rhoi cyfle i blant fwynhau a thrafod ffilmiau ar lawr gwlad. Mae'n cyffroi rhywun wrth feddwl ymlaen a dychmygu beth y bydd rhai o'r plant hyn yn ei gyflawni." Michael Sheen, actor a Llysgennad Into Film

“Rwy'n ei gweld hi'n werthfawr iawn bod yn rhan o sefydliad sy'n defnyddio ffilm i ysbrydoli, addysgu a chymell pobl ifanc. Mae gan Into Film y gallu i helpu i osod y rheini sy'n cymryd rhan ar siwrnai o ddarganfod, adeiladaeth, creadigedd, adrodd straeon a mwy, rhywbeth sy'n bwysig iawn i mi." Naomie Harris, actor a Llysgennad Into Film

Am ragor o wybodaeth am Into Film ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau