Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae prosiect cymunedol DIY Fix and Shift Training (FAST) yn hyfforddi oedolion bregus i helpu pobl fregus eraill. Fe ddechreuodd pan glywodd y rheolwr am rywun yn eistedd yn y tywyllwch am ddyddiau oherwydd nad oedd yn gwybod sut i newid bwlb golau.

Mae'r rhaglen hyfforddi arloesol hon yn caniatáu i oedolion gydag anawsterau dysgu a materion iechyd meddwl i ddysgu sgiliau DIY sylfaenol. Ar ôl eu hyfforddi mae cyfranogwyr FAST yn ymuno â'r Tîm DIY FAST i helpu pobl fregus ar draws Sir Gâr, de-orllewin Cymru. Mae'r gwasanaeth hwn am ddim yn helpu pobl sy'n derbyn budd-daliadau trwy gynnal tasgau DIY bach yng nghartrefi pobl -tasgau y mae'r unigolion yn methu â'u gwneud eu hunain.

 

Mae FAST yn caniatáu i bobl fregus gael mynediad at hyfforddiant, yn caniatáu i bobl fregus deimlo'n ddiogelach yn eu cartrefi eu hunain ac yn tywys yr hyfforddeion, gobeithio, at gyflogaeth.

 

Mae'r gwirfoddolwyr wedi creu Clwb Swyddi i helpu ei gilydd i baratoi at waith. Maen nhw'n edrych am gymhelliant i weithio, sut i ganfod swydd, paratoi CV, paratoi at gyfweliad ayyb. Mae'r pecyn hyfforddiant, profiad gwirioneddol a pharatoi at waith yn caniatáu i bobl sy'n pasio trwy'r rhaglen i newid eu bywydau.

 

Mae arian y Loteri Genedlaethol yn helpu'r prosiect i rentu a chyfarparu cyfleuster hyfforddi, sefydlu swyddfa, prynu fan i fynd â'r hyfforddeion i gartrefi'r cleientiaid, hyfforddi'r tîm gwirfoddol, a darparu offer, cyfarpar, cyflogau a chefnogaeth i'r gwirfoddolwyr. Mae 250 awr o waith DIY eisoes wedi'u cwblhau, gan wasanaethu 40 o gleientiaid, yn ystod y 6 mis cyntaf yn unig. Cefnogir 16 o hyfforddeion gan ddau weithiwr cyflogedig a chwech o wirfoddolwyr.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau