Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae'n bosibl mai dim ond am ychydig flynyddoedd eto y bydd goroeswyr yr Holocost yn gallu siarad am yr erchyllterau y gwnaethant eu hwynebu yn bersonol. Mae'r Forever Project yn anelu at oresgyn hyn trwy recordio ffilmiau 3D rhyngweithiol o ansawdd uchel o'r tystiolaethau, gan ganiatáu i genedlaethau'r dyfodol ryngweithio a dysgu o'u profiadau.

Y Ganolfan Holocost Genedlaethol sy'n cynnal y Forever Project ac fe ddefnyddiodd arian y Loteri Genedlaethol i brofi a ffilmio'r prosiect, gan ffilmio pob goroeswr a gymerodd ran dros gyfnod o bum diwrnod. Mae dros 200 o blant wedi cymryd rhan yn ogystal â dylunwyr, addysgwyr ac academyddion.  Gobeithir y gellir ffilmio goroeswyr pellach yn y dyfodol.

Mae goroeswyr yn teimlo bod y prosiect yn bwysig oherwydd ei bod nid yn unig yn amddiffyn eu tystiolaethau, ond hefyd yn recordio’r atebion i gannoedd o gwestiynau mae plant yn gofyn iddynt yn aml.

"Mae’r cyfle’n gwibio heibio," meddai Martin Stern, a oroesodd gwersyll grynhoi Terezin yn blentyn. "Mae hwn yn gyfle unigryw i wneud cyfraniad anamnewidiadwy i addysg hil-laddiad at y dyfodol."

Am ragor o wybodaeth am The Forever Project ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau