Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae Learning through Landscapes, ynghyd â'i bartneriaid y YMCA, a'r International Tree Foundation eisiau gweld byd o fwyd cynaliadwy gyda phobl yn gwybod sut i dyfu cynnyrch ffres, lleol yn llwyddiannus.

Mae Fruit-Full Communities yn brosiect sy'n addysgu pobl ddigartref ifanc o fewn cynlluniau tai â chymorth i dyfu a meithrin eu cynnyrch eu hunain wrth wella eu sgiliau, eu hyder a'u hiechyd. Wedi'u lleoli o amgylch 50 o ganolfannau digartrefedd ar draws y wlad, mae hefyd yn helpu'r gymuned leol trwy weddnewid y canolfannau yn fannau hyfryd ac ysbrydoledig i ymweld â hwy. Mae hefyd yn trechu stigma digartrefedd mewn cymdeithas.

Dywedodd George, sydd ag anawsterau dysgu ac a gafodd ei hun yn ddigartref "Trwy Fruit-Full Communities, gallaf fodloni fy angerdd dros arddio, mae'r cynllun wedi agor posibilrwydd i mi nad oeddwn yn meddwl oedd yn bosibl. Rwy'n credu yn gryf yn Fruit-Full Communities, mae ganddo'r pŵer i wella bywydau'r rheini sy'n cymryd rhan ac yn sicr maen nhw wedi fy nghymell i. Fe ddangosodd i mi fod rhywbeth y tu hwnt i'r YMCA" a bellach mae George yn gobeithio canfod cyflogaeth o fewn maes sy'n gysylltiedig â'r cwrs.

Am ragor o wybodaeth am Fruit-full Communities ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau