Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae The Glasshouse, sydd wedi'i gartrefu yng nghyn ffatri wydr y Royal Doulton wrth galon Stourbridge’s Glass Quarter, yn cynnwys: Glasshouse College, Coleg Addysg Bellach i bobl ifanc ag anghenion dysgu arbennig sy'n defnyddio traddodiad lleol o greu gwydr yn ganolog i'r rhaglen addysg therapiwtig; Ruskin Glass Centre, gyda gweithdai a chaffi; Glasshouse Arts Centre gyda'i rhaglen fywiog o weithgareddau artistig a diwylliannol; Glasshouse Heritage Centre sy'n adrodd stori creu gwydr yn yr ardal. Diolch i'r Loteri Genedlaethol, mae'r Glasshouse Project wedi adfer y safle i greu'r Ganolfan ysbrydoledig hon.

Mae'r 22 o fusnesau sydd wedi canfod cartref yn y Glasshouse hefyd yn darparu profiad gwaith amhrisiadwy i fyfyrwyr Coleg Glasshouse wrth iddynt baratoi i adael coleg a byw bywydau mwy annibynnol.

Stori Marcus: Treuliodd Marcus dair blynedd yng Ngholeg Glasshouse cyn ymuno â Kevin Barry Crystal, busnes lleol wedi'i leoli yn y Ruskin Glass Centre, ar raglen 'llwybr at waith'. Gweithiodd Marcus gyda Kevin Barry am 16 awr yr wythnos. Yn ystod y cyfnod hwn, fe barhaodd hefyd â'i waith sgiliau ymarferol o fewn lleoliad y coleg. Wrth weithio yn y gweithdy gwydr, creodd Marcus gynllun gwydr newydd o'r enw ‘Ice’. Dywedodd Kevin: "Y casgliad hwn yw'r gwerthwr gorau ac mae Marcus wedi creu cynllun sy'n boblogaidd iawn gyda chenhedlaeth newydd o gwsmeriaid." Dywed mam Marcus ei fod wrth ei fodd yn gweithio gyda Kevin ac, ar ôl cyrraedd gartref, mae'n ysu am ddychwelyd i'r gwaith. Ym mis Mai 2017, roedd Marcus yn dal mewn gwaith cyflogedig gyda Kevin.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau