Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Nid pêl-osgoi yw'r chwaraeon cyntaf a ddaw i'r meddwl pan feddyliwch chi am Aberdeen, ond nid yw hynny wedi rhwystro Granite City Guerrillas. Maen nhw ar berwyl i roi hwb i'r gêm ac i sicrhau bod y chwaraeon yn hygyrch i bawb waeth beth yw eu hamgylchiadau personol.

Fel Ysgrifennydd y clwb, dywed Pete Watt: "Rydym bob amser yn agored i bawb - unrhyw lefel sgiliau, rhyw neu unrhyw beth arall!"

Roedd y prosiect yn targedu merched yn y lle cyntaf trwy gynnal 'noson i ferched' unwaith yr wythnos. Mae llwyddiant y clwb a'r chwaraeon yr Alban wedi tyfu fel caseg eira ers hynny. Enwyd dwy o chwaraewyr benywaidd y clwb yng ngharfan yr Alban ar gyfer Twrneimant Chwe Gwlad Cymdeithas Pêl-osgoi'r DU yn 2016 a bellach mae saith o aelodau clwb benywaidd yn ymrafael i chwarae dros yr Alban ym Mhencampwriaeth Ewrop 2017.

Mae arian y Loteri Genedlaethol wedi caniatáu i'r clwb hefyd gynnig pêl-osgoi am ddim i'r rheini sydd wedi'u gwneud yn ddi-waith.

Dechreuodd Lindsay-Anne, 33, chwarae dros y Granite City Guerrillas yn 2016. Dywed: "Fe gollais fy swydd yn fuan ar ymuno â'r Guerrillas ond yn ffodus maen nhw'n darparu hyfforddiant ac ymarfer am ddim i'r rheini sydd wedi dod yn ddi-waith neu a oedd eisoes yn ddi-waith.

"Rwyf wedi cael fy newis ddwywaith i garfan yr Alban. Rwyf wedi arwain y tîm Guerrilla at fedal efydd yn ein twrneimant elusennol diwethaf, y pedwerydd safle yng nghynghrair yr Alban ac at aur ym Mhencampwriaeth Merched yr Alban cyntaf erioed.

Mae pêl-osgoi wedi parhau yn gyson yn fy mywyd ac wedi cadw fy ysbryd yn uchel yn ystod cyfnod anodd iawn."

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau