Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Gan ddechrau yn 2001, mae The Great Fen yn brosiect hanner can mlynedd o hyd i greu ardal gwlyptir anferth rhwng Peterborough a Huntingdon a fyddai'n cynnal llu o ecosystemau planhigion ac anifeiliaid sy'n ffynnu.

Trwy'r grant mwyaf y mae'r Loteri Genedlaethol erioed wedi'i ddarparu i brosiect amgylcheddol, roedd modd i'r Great Fen brynu Holmewood Estate - gofod 3,255 erw a rhan allweddol o'r cynllun adfer a fyddai'n caniatáu i'r Great Fen adeiladu cynefinoedd newydd gan gynnwys glaswelltiroedd, gwelyau cyrs, dolydd gwellt a dŵr agored. Nid yn unig y mae'r cynefinoedd hyn yn darparu tiroedd addas a chynaliadwy i fywyd gwyllt ond hefyd yn darparu gwaith cymunedol, addysgol a chadwraethol eang.

Nid nod The Great Fen yw denu bywyd gwyllt newydd yn unig; mae'r prosiect hefyd yn darparu hwb dynol hefyd. Trwy gynhyrchu cnydau a thir newydd, mae ffermwyr lleol yn datblygu bridiau gwartheg prin megis British White a Belted Galloway tra y bydd cynlluniau ar gyfer canolfan i ymwelwyr, twristiaeth a mentrau lleol yn helpu i ddatblygu'r economi a chyflogaeth yn lleol.

Am ragor o wybodaeth am The Great Fen ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau