Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae'r DU ar ei hôl hi o gymharu â gwledydd eraill pan ddaw hi at yr amser a gymerir i roi diagnosis tiwmor yr ymennydd ymhlith plant. Mae'r ymgyrch Headsmart, partneriaeth rhwng The Brain Tumour Charity, The Children’s Brain Tumour Research Centre a Choleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant, yn anelu at newid hyn trwy roi'r grym i rieni, y rhai yn eu harddegau a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i adnabod yr arwyddion a'r symptomau. Mae tiwmorau ymennydd yn lladd mwy o blant a'r rhai yn eu harddegau yn y DU nac unrhyw fath arall o ganser.

Mae HeadSmart yn ymgyrch ar sail tystiolaeth ac mae ganddo nifer o adnoddau ar-lein ac oddi ar-lein gan gynnwys gwefan, cardiau symptomau a phosteri. Mae arian y Loteri Genedlaethol wedi helpu i ostwng faint o amser y cymer hi ar gyfartaledd i gael diagnosis o 13 wythnos i 6.5 wythnos, gan achub bywydau a gostwng y siawns o anabledd hirdymor.

Daeth Claire Lloyd ar draws HeadSmart ar ôl chwilio am un o'r symptomau ar-lein. Fe wnaeth ei hannog hi a'i gŵr i fynd â'u mab 9 oed at eu Meddyg Teulu. Yn anffodus derbyniodd Jack ddiagnosis tiwmor prin ac aeth trwy nifer o lawdriniaethau i dynnu'r tiwmor. Dywed Claire: "Rydym mor ddiolchgar ein bod ni wedi dod ar draws HeadSmart y diwrnod hwnnw. Roedd cael y wybodaeth honno yn hanfodol i sicrhau bod Jack yn derbyn y gofal yr oedd ei angen arno yn gyflym. Fe chwaraeodd ran anferth wrth achub ei fywyd."

Dywed Hayley Epps, y rheolwr ymgyrch dros HeadSmart: "Mae dau nod gan HeadSmart: achub bywydau a gostwng anabledd hirdymor trwy ostwng yr amserau diagnosis - rydym wedi gwneud cynnydd gwirioneddol wrth haneru’r amser y cymer hi ar gyfartaledd i roi diagnosis i blant â thiwmor yr ymennydd ar draws y DU."

Am ragor o wybodaeth am HeadSmart ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau