Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Sefydlwyd Canolfan Ignition Training yn 2014 mewn ymateb i'r angen i greu datrysiad ymarferol a oedd yn mynd i'r afael â bod heb waith ac amddifadedd cymdeithasol trwy roi sgiliau gwerthadwy i bobl, cymwysterau achrededig, profiad gwaith go iawn, hyder, a rhywbeth i roi ar eu CV a geirda.

Er nad oes gan y sylfaenydd unrhyw wybodaeth neu gefndir ymarferol yn y diwydiant fe gododd i'r her trwy sefydlu strwythur hyfforddi gwahanol, gan uno amgylchedd hyfforddi cefnogol gyda garej traddodiadol i 'drochi' dysgwyr yn y byd gwaith go iawn.

Sefydlwyd Ignition Training yn benodol i ddiwallu anghenion rhai pobl a oedd yn gweld dysgu ac addysg draddodiadol yn heriol a chan hynny roeddynt yn llithro trwy'r rhwyd pan ddaeth hi at ddatblygu eu sgiliau ar gyfer cyflogaeth a datblygiad cymdeithasol. I rai pobl, mae'n fater o'u cefnogi hwy wrth iddynt weithio trwy broblemau iechyd meddwl er mwyn eu paratoi at waith eto.

Rhoddwyd nifer o syniadau gerbron; dewiswyd amgylchedd garej oherwydd er nad yw'r rhan fwyaf o'u dysgwyr yn ffynnu yn yr ysgol neu goleg, maen nhw'n gwneud yn llawer yn well o fewn amgylchedd cefnogol ac ymarferol.

Mae'r Ganolfan yn defnyddio'r broses o ddysgu sgiliau mecanyddol i addysgu sgiliau go iawn a pherthnasol ar gyfer cyflogaeth - nid yn unig sgiliau mecanyddol, ond gweinyddol, TG, Gwasanaeth i Gwsmeriaid, gwerthiannau a sgiliau trosglwyddadwy megis gwaith tîm, cadw at amser, datrys problemau ayyb. Bellach mae Ignition, ‘Menter Gymdeithasol y flwyddyn 2017’ wedi cefnogi dros 40 o bobl fregus ac ymylol i gyflogaeth a oedd fel arall wedi'u diystyru.

Am ragor o wybodaeth am Ignition Training ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau