Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Yn dathlu ei hanner canfed pen-blwydd, mae'r Ironbridge Gorge Museum Trust yn elusen cadwraeth treftadaeth ac addysg annibynnol sy'n gweithredu 10 amgueddfa ac yn gofalu am 36 o henebion o fewn Safle Treftadaeth y Byd Ironbridge Gorge. Mae'r rhain yn cynnwys cyn ffatrïoedd, ffowndrïau a warysau, dau gapel a Thiroedd Claddu'r Crynwyr, coetiroedd hanesyddol a Thref o Oes Victoria wedi'i hail-greu. Wrth galon yr Amgueddfa y mae'r Hen Ffwrnais ble y gwnaeth Abraham Darby doddi haearn gan ddefnyddio golosg am y tro cyntaf, yr arloesiad a sbardunodd y Chwyldro Diwydiannol.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cynnal rhaglenni addysgol mawr eu bri i dros 68,000 o fyfyrwyr bob blwyddyn ynghyd â gweithgareddau dysgu i'r teulu yn ystod gwyliau'r haf. Mae hefyd wedi cynnal gwyliau cymunedol ysbrydoledig am ddim, gan annog teuluoedd lleol i ymweld ag amgueddfeydd. Ers ei adnewyddu, mae dros 2,000 o fyfyrwyr y flwyddyn wedi aros yn YHA Coalbrookdale.

Mae Ymddiriedolaeth wedi achub nifer o adeiladau hanesyddol ac wedi rhoi nodweddion ymarferol iddynt, a bob blwyddyn mae'n croesawu 500,000 o ymwelwyr sy'n awyddus i weld sut y mae Ironbridge wedi newid y byd am byth ac wedi dod i'w adnabod fel Man Geni'r Chwyldro Diwydiannol.

Mae'r Jackfield Tile Museum yn un o'r amgueddfeydd sy'n cael eu helpu gan arian y Loteri Genedlaethol. Mae ymwelwyr yn mwynhau archwilio'r adeiladau ffatri gwreiddiol hyn a darganfod mwy am gynhyrchu teils yn ystod Oes Victoria, gyda miloedd o deils yn cael eu harddangos mewn orielau ac wedi'u hail-greu mewn lleoliadau ystafell.

Dywed Maureen McGregor, Rheolwr Dysgu Gydol Oes, bod cefnogaeth chwaraewyr y Loteri Genedlaethol wedi bod yn allweddol:  "Mae cael cyfleusterau rhyfeddol yn helpu athrawon i ddod â'r Cwricwlwm Cenedlaethol yn fyw i'w disgyblion. Mae ariannu wedi ein helpu ni i wireddu ein hathroniaeth o 'brofi er mwyn deall.'"

Am ragor o wybodaeth am Ironbridge Gorge Museum Trust ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau