Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Dim ond 4½ mis oedd Jessie May pan fu farw o gyflwr genetig. Roedd ei theulu yn ymweld â pherthnasau pan glywsant nad oedd unrhyw gefnogaeth i deuluoedd fel nhw i ofalu am eu plant yn eu cartref yn ardal Bryste. Bu farw yn heddychlon yn ei chartref, wedi'i hamgylchynu gan bawb a oedd yn ei charu. Roedd ei rhieni yn benderfynol y byddai gan deuluoedd eraill y dewis hwnnw, a lansiwyd Jessie May Trust ym 1996.

Bellach yn ei 21ain flwyddyn, mae Jessie May wedi tyfu'n sylweddol, gan weithio gyda thua 130 o blant â salwch terfynol â'u teuluoedd, gan gynnwys llawer o ofalwyr ifanc.

Mae Jessie May yn helpu brodyr a chwiorydd plant sydd â salwch terfynol gydag ymweliadau cymorth seibiant am ddim gan eu nyrsys proffesiynol. Mae llawer o ofalwyr ifanc yn helpu i ofalu am eu brawd neu chwaer sydd â salwch terfynol o oed ifanc. Am dair awr ar y tro, mae nyrsys proffesiynol For Jessie May yn cymryd gofal llwyr dros y plentyn sâl, gan roi amser o ansawdd i rieni a brodyr a chwiorydd gyda'i gilydd, a chael cyfle i sgwrsio, gwneud rhywbeth hwyliog - pethau syml sy'n anodd eu gwneud, o ystyried pwysau gofalu am blentyn gydag anghenion meddygol cymhleth.

Mae hyn yn helpu i feithrin gwydnwch i ymdopi er gwaethaf y pwysau anferth y maen nhw'n eu hwynebu. Roedd yn rhoi egwyl i ofalwyr ifanc o ofalu am eu brawd neu chwaer a chyfle i gael amser o ansawdd gyda mam a dad - amser ble maen nhw'n cael yr holl sylw am ychydig oriau. Mae'r rhain yn bobl gyffredin, sy'n ceisio byw bywydau cyffredin, ond o dan yr amgylchiadau mwyaf eithriadol.

Am ragor o wybodaeth am Jessie May Trust ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau