Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Yn gitarydd a chyfansoddwr caneuon talentog, roedd Parlys yr Ymennydd yn llesteirio dawn gerddorol Kris Halpin yn fwyfwy. Yn profi anawsterau ac yn ystyried rhoi'r gorau i berfformio yn llwyr, aeth Kris ati i chwilio am ddatrysiad. Fe wnaeth elusen, Drake Music, gefnogi Kris i weithio gyda cherddor sydd wedi ennill gwobr Grammy, Imogen Heap, sydd wedi dyfeisio offeryn ystumiol o'r enw “mi.mu gloves”. Roedd wedi datblygu'r menig er mwyn caniatáu i gerddoriaeth electronig gael ei pherfformio mewn ffordd fwy corfforol a rhydd.

"Nid bwriad y menig oedd bod yn hygyrch," dywed Kris, "Ond maen nhw'n galluogi i rywun gyda nam corfforol fel fi i weithio o fewn eu cyfyngiadau i wireddu eu gweledigaeth gerddorol - yn sydyn roedd unrhyw beth yn bosibl."

Kris yw'r person anabl cyntaf i ddefnyddio'r menig, a defnyddiodd arian y Loteri Genedlaethol i ddyfeisio a theithio gyda sioe fyw, The Gloves Are On.

Dywed Kris: "Anelodd y sioe at ail-ddychmygu fy ngherddoriaeth gyda'r offeryn newydd hwn, ac adrodd fy stori. Yn bwysicach, roeddwn yn sylweddoli bod effaith gymdeithasol i'r sioe. Dywedodd nifer o bobl wrthyf fod y sioe wedi gwneud iddynt feddwl am anabledd mewn ffordd wahanol, ac roedd yr ymateb yn aml yn emosiynol. Roedd fy uchelgeisiau yn wylaidd yn y lle cyntaf sef perfformio fy ngherddoriaeth, ond mae'r sioe wedi troi yn fodd o sgwrsio am gelf, technoleg ac anabledd. Roedd hynny yn hyfryd - gweld y pŵer a oedd gan gerddoriaeth, a hefyd yr effaith yr oedd arian y Loteri Genedlaethol wedi'i galluogi."

Mae Kris bellach yn teithio'r sioe yn llawn amser, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Comisiynwyd rhaglen ddogfen fer am y sioe, ac mae i'w gweld yma: https://vimeo.com/202193792 

 

Am ragor o wybodaeth am Kris Halpin ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau