Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Er mwyn dathlu statws Treftadaeth y Byd Tirlun Glofaol Cernyw, y Man Engine anferth yw'r pyped mecanyddol mwyaf erioed i gael ei adeiladu ym Mhrydain.

Pan mae'n 'gweddnewid' fe saif yn 11.2m o daldra (dau fws deulawr a hanner!)

Serch hynny ni fydd y Man Engine yn 'gweddnewid' oni bai bod digon o bobl yn canu! Ar hyd y llwybr cyfan yr haf diwethaf bu trefnwyr yn gweithio gyda chorau cymunedol ac yn gwahodd gwylwyr i ganu a llafarganu yn y Gernyweg er mwyn helpu i ddeffro'r Man Engine.

Daeth cant a hanner o filoedd o bobl i wneud hynny mewn digwyddiadau dathliadol ar hyd ei bererindod.

Fe wnaeth arian y Loteri Genedlaethol helpu'r prosiect i gynllunio ac adeiladu'r rhyfeddod mecanyddol a chynnal rhaglen addysgol.

Gan weithio gyda Camborne School of Mines a Geevor Tin Mine, fe gyflwynodd y prosiect weithdai Treftadaeth Glofaol mewn 30 ysgol ar draws Cernyw. Ymchwiliodd 1,500 o blant ysgol i'w treftadaeth lofaol - gan gynnwys adeiladu eu pympiau dŵr eu hunain, archwilio straeon cymeriadau Glowyr Cernyweg amrywiol a mynd dan ddaear a ffrwydro pethau!

Amcangyfrifir bod effaith economaidd cychwynnol y daith yn £2.9 miliwn ac roedd cyrhaeddiad y cyfryngau yn 112 miliwn o bobl ar draws 104 o wledydd!

Fe wnaeth The Man Engine ddatgelu gwythïen ddofn o falchder a gwydnwch sy'n rhedeg trwy Gernyw. Fe roddodd ganiatâd i bobl Cernyw i adrodd eu stori eu hunain, i ddathlu pwy oedden nhw, pwy ydyn nhw, a phwy maen nhw eisiau bod.

Flwyddyn nesaf bydd y stori yn parhau, pan fydd y Man Engine yn ffarwelio â Chernyw ac yn teithio ar hyd De Cymru a Gogledd Lloegr.

Am ragor o wybodaeth am The Man Engine ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau