Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Yn aml fe all hi fod yn anodd i'r gymuned LGBT gymryd rhan mewn chwaraeon. Canfu astudiaeth yn 2016 gan National LGB&T Partnership nad oedd 55% o ddynion yn y gymuned LGBT yn ddigon actif i gynnal iechyd da, o'i gymharu â 33% o ddynion y boblogaeth yn gyffredinol.

Un grŵp sy'n mynd i'r afael â hyn yw Manchester Village Spartans. Fe'i ffurfiwyd ym 1998, ac mae Spartans yn glwb undeb rygbi cynhwysol, yn darparu amgylchedd croesawus i'r rheini yn y gymuned LGBT i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Roedd Ali Cooper, 22, yn newydd i'r ddinas pan ddaeth ar draws Spartans ar stondin Manchester Pride.

"Doeddwn i ddim yn adnabod unrhyw un yn y ddinas, ond mae Spartans wedi fy nghyflwyno i i rwydwaith cyfan o bobl," dywed. "Rwy'n iachach ac yn hapusach ers i mi ddechrau chwarae yn y tîm. Mae rygbi yn chwaraeon gwych, ac mae lle i bawb. Nid oes yn rhaid i chi fod yn siâp corff neu lefel sgiliau penodol er mwyn cymryd rhan. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw'r penderfyniad i roi cynnig ar rywbeth newydd."

Mae cyd-aelod o'r tîm Ross Whitenstall, 24, yn cytuno: "Mae ymuno â Spartans wedi cael effaith mor gadarnhaol ar fy mywyd. Yn fwy na dim, nid oeddwn yn sylweddoli cymaint y byddwn yn mwynhau chwarae chwaraeon tîm ac yn gwneud ffrindiau newydd o ganlyniad i hynny. Ers ymuno, rwyf wedi sylwi ar wahaniaeth anferth yn fy lefelau egni a fy hwyliau. Rwy'n teimlo'n llawer gwell yn gwneud chwaraeon yn rheolaidd yn fy amser sbâr. Mae fy ngwaith yn eithaf unig ei natur felly mae'n newid braf dod i'r Spartans yn ystod yr wythnos."

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau