Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae cynllun Parkrun i'r Rhai â Nam ar eu Golwg wedi'i seilio ar y cysyniad parkrun gwreiddiol. Mae Parkrun yn rhediad 5-km am ddim a gynhelir mewn parciau lleol ar draws y wlad. Mae'r prosiect Parkrun VI yn cynnig cefnogaeth i'r rheini â nam ar eu golwg. Mae Parkrun yn teimlo'n angerddol am gynyddu nifer y rhedwyr â nam ar eu golwg yn y DU.

Er bod tua 1.49 miliwn o bobl â nam ar eu golwg yn y DU, mae llai na 10% ohonynt yn gwneud ymarfer corff rheolaidd. Mae arian y Loteri Genedlaethol wedi cynorthwyo Parkrun i gynnal dyddiau blasu i gyflwyno rhedwyr newydd â nam ar eu golwg i'r teulu parkrun. Hyd yma, mae dros 150 o bobl gyda nam ar eu golwg wedi dechrau rhedeg, cerdded neu wirfoddoli mewn digwyddiadau.

Mae'n ymwneud â mwy na'r rhedwyr yn unig. Mae cynllun VI Parkrun hefyd yn canolbwyntio ar annog mwy o bobl i ddod yn wirfoddolwyr i weithredu fel tywysyddion ar gyfer rhedwyr â nam ar eu golwg.

I Terry, rhedwr â nam ar ei olwg, roedd cynllun Parkrun VI yn ffordd wych o ddychwelyd at ei redeg:

"Cyn fy mhroblemau iechyd roeddwn yn rhedwr profiadol iawn, ond roeddwn wedi rhoi'r gorau i feddwl y gallwn redeg eto cyn i mi gael fy ngwahodd i parkrun gan ffrindiau i gerdded o amgylch y cwrs. Ar ôl ei gwblhau, gofynnodd y trefnwyr a fyddwn i'n hoffi dod eto a gofyn am wirfoddolwyr i gerdded/loncian gyda mi.

Roeddwn i'n gwybod mai'r unig ffordd yr oedd fy parkrun lleol yn bodoli oedd oherwydd bod gwirfoddolwyr yn dod bob wythnos i sicrhau bod rhedwyr fel fi yn ddiogel, felly es ati i wirfoddoli yn y gobaith y gallwn helpu eraill fel y maen nhw wedi fy helpu i."

Am ragor o wybodaeth am Parkrun ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau