Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Ail-agorodd St Mary yn y Quay Church, eglwys o'r 15fed ganrif ar lan y dŵr yn Ipswich, ym mis Tachwedd 2016 ar ôl prosiect adnewyddu anferth a barodd saith mlynedd, a oedd yn bartneriaeth anarferol rhwng Ymddiriedolaeth Gadwraeth Eglwysi a Suffolk Mind. Mae bellach yn ganolfan gymuned aml ddiben gyda thema lles a threftadaeth ac mae wedi'i hailenwi yn Quay Place. Arwyddair y lleoliad yw 'dewch yma fel yr ydych chi, gadewch yn well'.

Mae Quay Place yn cynnig ystod o wasanaethau, o fannau hyfryd ar gyfer cyfarfodydd busnes a gweithdai preifat, i sesiynau yoga a nosweithiau ffilm, ynghyd â chaffi. Mae hefyd yn ganolfan therapi, gyda therapyddion lleol yn cynnig cwnsela, pilates, tylino a mwy, a cheir gweithgareddau grŵp megis clybiau lliwio a grwpiau canu.

Collodd yr eglwys rhan fwyaf ei chynulleidfa yn gynnar yn yr 20fed ganrif wrth i bobl symud allan o ganol y ddinas. Ym 1943 fe'i difrodwyd gan fom ac ni chafodd ei defnyddio'n rheolaidd fel eglwys ar ôl hynny. Mae'r gwaith adnewyddu wedi'i wneud yn sympathetig ond gyda chyffyrddiadau modern.

Dywed Jon Neal o Suffolk Mind:

"Mae Quay Place yn enghraifft o bwys cenedlaethol a rhyngwladol o sut y gellir dod ag eglwysi trefol hanesyddol yn ôl yn fyw, ei haddasu i safon uchel a'i diogelu er budd cymunedau. Bydd hefyd yn dangos yr hyn mae llawer wedi'i gredu ers sbel - bod amgylchedd hanesyddol wedi'i ofalu'n dda yn dda i chi."

Am ragor o wybodaeth am Quay Place ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau