Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Ddeng mlynedd yn ôl collodd Debbie Turnbull ei mab a oedd yn ei arddegau, Chris, ar ôl iddo foddi wrth nofio gyda ffrindiau mewn afon leol. Mae Debbie o Ogledd Cymru wedi sefydlu River and Sea Sense, gyda'r nod o wneud popeth o fewn ei gallu i atal teulu arall rhag mynd trwy'r un hunllef.

Mae River and Sea Sense yn cynnal gweithdai Diogelwch yn y Dŵr a CPR (Adfywio Cardio-pwlmonaidd) a chyflwyniadau i ysgolion/digwyddiadau ar gyfer pobl ifanc ac oedolion ar draws Cymru, i'w hysbysu o beryglon dŵr agored, ac i'w haddysgu o'r hyn i'w wneud os yw rhywun yn mynd i drafferthion. Mae'r prosiect yn addysgu pob oed, yn enwedig pobl ifanc, am y risgiau sy'n gysylltiedig â bod o fewn a gerllaw dŵr agored boed hynny'n fôr, yn afon, yn bwll, yn chwarel neu'n gronfa ddŵr. Mae'n annog addysg rhwng cyfoedion, oherwydd yr effaith ar bobl ifanc ar ôl clywed stori Chris.

Mae arian y Loteri Genedlaethol wedi helpu'r prosiect i brynu cyfarpar addysg gwerthfawr ar gyfer hyfforddiant CPR, cyflwyniadau i ysgolion a gweithdai.

Mae River and Sea Sense wedi addysgu dros 185.000 o bobl ifanc mewn ysgolion a grwpiau ieuenctid ar Atal Boddi.

Roedd Chris Turnbull allan yn nofio gyda'i ffrindiau yn Rhaeadr Llugwy, Capel Curig, ar 14 Awst, 2006. O fewn eiliadau a heb sylweddoli'r perygl yr oedd ynddo, cafodd y bachgen 15 mlwydd ei sugno i drobwll, aeth ei droed yn sownd, ac fe foddodd.

Fyddwn ni byth yn gwybod faint o fywydau sydd wedi'u harbed oherwydd gwaith Debbie. Wrth iddi deithio ar hyd Cymru yn rhoi cyflwyniadau mewn ysgolion, mae ei stori dorcalonnus yn golygu na fydd disgyblion yn anghofio'r neges y mae hi'n ei lledaenu.

Am ragor o wybodaeth am River and Sea Sense ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau