Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Cychwynnodd y sylfaenydd Ali Waterworth yr elusen ar ôl i'w mab Ruddi ddatblygu canser prin pan oedd yn chwe mis oed. Roedd angen blwyddyn o driniaeth ddwys arno gan gynnwys tri mis yn America, a oedd yn straen anferth yn emosiynol, yn gorfforol ac yn ariannol ar y teulu.

Rhoddodd elusen wyliau wythnos o hyd a oedd ei angen yn fawr arnynt mewn carafán i ymlacio ac yma y cymerodd Ruddi ei gamau cyntaf. Addawodd Ali, y fam i bedwar, y byddai'n cynnig yr un gefnogaeth i eraill ac fe lansiodd ymgyrch codi arian yn 2011. Roedd hyn er gwaethaf Ali yn mynd yn fethdalwr oherwydd pwysau salwch Ruddi. Dywed: "Gwn ei fod yn swnio'n ffôl ond fe newidiodd yr wythnos honno bopeth inni. Roedd yn golygu popeth."

Agorodd y garafán statig i wyth cyntaf ym mharc gwyliau Filey, Dwyrain Swydd Efrog, ym 2012. Cyfrannwyd y garafán honno gan y cefnogwr a'r ymddiriedolwr erbyn hyn, David Firth, ac fe helpodd arian y Loteri Genedlaethol i brynu ail garafán yn 2013.

Mae teuluoedd yn gwneud cais i'r elusen am wyliau, sydd fel arfer dros benwythnos neu wythnos fer, gydag wythnosau llawn ar gael y tu hwnt i wyliau ysgol. Mae'r parc yn agos at ysbyty, pe bai teuluoedd angen hynny.

Mae cymhwyster wedi ehangu o deuluoedd gyda phlentyn yn mynd trwy driniaeth neu'n gwella o ganser, i'r rheini â salwch sy'n cyfyngu ar fywyd, rhiant sydd wedi bod yn sâl neu blant sy'n delio â phrofedigaeth, a bellach dioddefwyr dementia a'u teuluoedd.

Am ragor o wybodaeth am Ruddi's Retreat ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau