Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Holodd Orbach rhai aelodau am eu profiadau o 'gywilydd a chael eu cywilyddio' yn ystod eu plentyndod a chafodd y straeon hyn eu troi yn gyfansoddiadau cerddorol gan gyfansoddwyr cenedlaethol a rhyngwladol o wahanol genres cerddorol gan gynnwys Billy Bragg, Verity Susman, Jack White, David McAlmont, Leo Chadburn a Shane Cullinanymhlith eraill.

Rhoddwyd y cyfweliadau dienw ar y cyfan i gyfansoddwyr i'w troi yn ganeuon gwreiddiol a gafodd eu canu wedyn gan aelodau o Gôr Dynion Hoyw Llundain. Disgrifiodd yr artist a sylfaenydd y prosiect, Jordan McKenzie, y broses yn "brofiad ar y cyd o gatharsis, cymuned a rhyddhad”. Mae'r côr gwreiddiol, sy'n cynnwys 170 o aelodau, yn arfer canu caneuon gan artistiaid adnabyddus felly roedd Shame Chorus ar dir newydd gyda geners megis pop, jas a theatr cerdd.

Mae'r Shame Chorus wedi perfformio ar graig yn edrych dros draeth Chesil yn y B-Side Festival yn Dorset. Roedd y sioe derfynol ym mis Hydref yn berfformiad llawn yn Llundain ac wedyn cafwyd sesiwn Holi ac Ateb am rywioldeb a oedd yn cynnwys aelodau'r côr a sylwedyddion diwylliannol amlwg o'r gymuned LGBT megis yr awdur Matthew Todd. Mae Shame Chorus wedi'i droi yn osodiad sain ac ar hyn o bryd mae'n rhan o arddangosfa fawr gan Gyngor y Celfyddydau o'r enw Tread Softly yn Yorkshire Sculpture Park.

Mae Shame Chorus yn archwilio ac yn ystyried y canfyddiadau a fynegwyd gan yr ymchwilydd a'r therapydd Bréne Brown, a ddywedodd: "Os ydych chi'n rhoi cywilydd mewn dysgl petri, mae angen tri pheth iddo dyfu'n gynt: cyfrinachedd, distawrwydd a beirniadaeth. Os ydych chi'n rhoi'r un faint o gywilydd mewn dysgl petri a'i drochi ag empathi, ni all oroesi." Mae Shame Chorus yn mynd i'r afael â diffyg fforymau cyhoeddus sy'n trafod materion megis cywilydd a hunanbarch isel.

Am ragor o wybodaeth am Shame Chorus ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau