Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Ysbrydolwyd y sylfaenwyr Josh Littlejohn ac Alice Thompson gan athroniaeth yr economydd Athro Muhammad Yunus, enillydd Gwobr Heddwch Nobel, a'i gysyniad o 'fusnesau cymdeithasol' sy'n lliniaru ar dlodi a chaledi. Ar ôl teithio i gwrdd â'r Athro Yunus ym Mangladesh, mi werthon nhw eu busnes digwyddiadau a pheryglu popeth i sefydlu Social Bite, a redir gan elusen rhiant sef Social Bite Fund.

Ar hyn o bryd mae gan y fenter bum caffi yng Nghaeredin, Glasgow ac Aberdeen ac mae'n cyflogi ac yn cefnogi pobl ddigartref. Mae 100 y cant o'i elw yn mynd i elusen. Mae chwarter y staff y mae Social Bite yn eu cyflogi o gefndiroedd digartref.

Ynghyd â helpu'r busnes i ehangu ar ei oriau agor a chan hynny bwydo mwy o bobl ddigartref - tua 150 y dydd - mae arian y Loteri Genedlaethol hefyd yn cefnogi'r Social Bite Academy. Mae'r academi yn cynnig cwrs pedair blynedd wedi'i dalu sy'n anelu at dorri'r cylch digartrefedd trwy ddarparu cefnogaeth yn amrywio o integreiddiad cymdeithasol, cymorth tai, hyfforddiant sgiliau a phrofiad gwaith, gyda phob myfyriwr yn mynd ymlaen at waith cyflogedig yn Social Bite neu bartner masnachol.

Myfyriwr cyntaf yr academi newydd oedd Biffy Mackay, 27, a ddaeth yn ddigartref yn 2010 pan fethodd ei pherthynas. Dywed: "Mae ychydig yn ddychrynllyd dychwelyd i'r gwaith ar ôl byw bywyd mor anhrefnus am mor hir, ond mae'r syniad o raglen wedi'i strwythuro yn ei gwneud yn llawer yn haws. Rwy'n edrych ymlaen at gael cyflog dibynadwy, meithrin fy hyder a gofalu am fy merch fach."

Am ragor o wybodaeth am Social Bite ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau