Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Diolch i arian y Loteri Genedlaethol, roedd Tang Long yn gallu cynnal sesiynau ar gyfer aelodau hŷn eu cymuned yng Ngogledd Llundain - neu fel y mae'r prif hyfforddwr Shifu Heng Wei yn eu galw, ei ‘Ddreigiau Arian’

Rhwng Ebrill a diwedd Tachwedd 2016 cynhaliodd Tang Long 76 sesiwn. Er i rai ei chael hi ychydig yn anodd i ddechrau, yn fuan fe wnaeth pawb wella ac erbyn diwedd y cwrs roedd eu cydbwysedd yn llawer gwell, roeddynt yn gallu anadlu'n haws ac roedd poenau i'w gweld yn diflannu.

Yn sydyn roeddynt yn teimlo'n cryfach ac yn iau. Trwy gydol y sesiynau hyn byddai Shifu Heng Wei yn diddanu'i Ddreigiau Arian gyda hanesion ei hyfforddiant yn Tsiena, ble datblygwyd tai chi yn wreiddiol fel celfyddyd gain yn yr 13eg ganrif, gan eu gwneud i chwerthin a'u hannog drwyddi draw. Ei hoff ddywediad oedd ar gyfer pob modfedd yr oeddent yn ymestyn byddent yn teimlo 10 mlynedd yn iau. Ac erbyn diwedd y cwrs, roedd llawer ohonynt yn teimlo felly.

Mae Martha, a oedd yn dioddef o Athritis Gwynegol, bellach yn teimlo'n llawer yn fwy hyblyg ac mewn llai o boen. Mae Anne, sydd wedi bod yn mynd i gael ffysio am boen ofnadwy yn ei hysgwydd ers dwy flynedd, wedi adfer defnydd ar ei braich chwith. Ac roedd Freda, sy'n 90 oed, wedi derbyn y ffaith y byddai'n rhaid iddi ddechrau defnyddio ffon gerdded, "Dim ragor!" dywed. "Mae gennyf lawer o gryfder a dim poenau. Rwy'n teimlo'n wych!"

Am ragor o wybodaeth am Tang Long Tai Chi ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau