Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae arian y Loteri Genedlaethol wedi helpu i ddigido ac archifo 100 awr o ffilm yng Ngogledd Iwerddon gan ddarlledwyr, adrannau'r llywodraeth, gwneuthurwyr ffilmiau annibynnol a selogion sinema amatur. Mae'r broses hon yn sicrhau bod y cyhoedd, gwneuthurwyr ffilm, athrawon ac ymchwilwyr yn gallu mwynhau ystod lawn o dreftadaeth ffilm gyfoethog Gogledd Iwerddon, ble bynnag y maen nhw. Ac nid dim ond y riliau newyddion sy'n ymdrin â'r Trafferthion/The Troubles - mae'r archif yn cynnwys popeth o ymweliadau Brenhinol a chwaraeon modur i ffilmiau cartref gan deuluoedd a rhaglenni dogfen ar ystod o destunau.

Mae'r deunydd hwn sydd wedi'i ddigido o'r newydd yn cael ei ddefnyddio'n helaeth ar gyfer gweithgaredd allgymorth a chymunedol ac mae ar gael i'w weld mewn 23 o leoliadau ar draws Gogledd Iwerddon, gan gynnwys llyfrgelloedd ac amgueddfeydd. Mae llawer ohono i'w weld ar-lein ac mae'r mynediad am ddim, ond ni ellir ffrydio rhai ohonynt oherwydd cyfyngiadau hawlfraint.

Mae Northern Ireland Screen yn cynnal ei rhaglen allgymorth ei hun yn darparu sgyrsiau, sesiynau hel atgofion a sgriniau ar sail y casgliad. Yn 2016/17 yn unig, cyflwynwyd 52 o ddigwyddiadau ar draws Gogledd Iwerddon, gyda dros 1,100 o bobl yn elwa o'r rhaglen allgymorth, gan gynnwys grwpiau cymunedol, elusennau, sefydliadau henoed, cymdeithasau hanesyddol, ysgolion, cartrefi gofal a hosbisau. Gwnaed ymdrech benodol i ddod â threftadaeth delweddau symudol i grwpiau anodd eu cyrraedd o fewn meysydd allgau cymdeithasol ac unigedd gwledig.

Am ragor o wybodaeth am Unlocking Film Heritage: Northern Ireland on Film ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau