Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Pobl dros 60 oed yng Nghaeredin yw'r rhai mwyaf unig yn y DU gyda rhyw 11,000 o bobl hŷn yn y ddinas yn goroesi ar eu pennau eu hunain.

Mae Vintage Vibes yn anelu at newid hynny. Mae gan y cynllun arloesol 120 pâr o bobl hŷn rhwng 65 a 105 yn barod, gyda gwirfoddolwyr yn 1 oed a fyny. Mae arwyddair y prosiect - "nid yw cwmni da byth yn heneiddio" - yn amlwg yn wir gan fod 500 o wirfoddolwyr pellach wedi cyflwyno eu henwau i gael eu paru.

Mae'r elusen eisiau gweddnewid yr iaith a ddefnyddir i drafod pobl hŷn - yn lle hynny maen nhw'n eu galw yn VIP. "Rydym eisiau iddi fod yn gyfeillgarwch cyfartal, ac mae iaith yn bwysig iawn ar gyfer hynny. Bellach mae gennym wirfoddolwyr sy'n ystyried bod eu VIP yn un o'u ffrindiau gorau, gan ymweld mwy nac unwaith yr wythnos a hyd yn oed yn treulio'r Nadolig gyda'i gilydd." Dywed Georgia.

Ac nid galw am baned yn y cartref yw'r cyfarfodydd chwaith. Roedd un VIP, Margaret, wedi cael llond bol ar ymwelwyr eisiau paned a hel clecs - roedd hi eisiau ffrind a fyddai'n trafod gwleidyddiaeth gyda G&T!

Collodd Bill ei wraig i ganser yr ysgyfaint ym mis Hydref 2015, deuddydd ar ôl ei ben-blwydd yn 88 oed. Fe nyrsiodd hi yn ei chartref yn ystod ei dyddiau olaf a dywed bod golau wedi diffodd y diwrnod hwnnw pan glywodd hi yn cymryd ei hanadl olaf. Dywed Bill wrth drafod ei uniad: "Mae Barbara yn disgleirio wrth gerdded mewn trwy'r drws. [Hi] yw'r unig berson y gallaf gael sgwrs ystyrlon â hi erbyn hyn."

Am ragor o wybodaeth am Vintage Vibes ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau