Skip to navigation Skip to main content

Cookies   

Ynglŷn â'r prosiect

Un yn unig o blith nifer o glybiau chwaraeon ar draws Cymru sy'n cael eu cefnogi gan y Loteri Genedlaethol yw hwn.

Dyfernir Grantiau Datblygu Chwaraeon Cymru i brosiectau sy'n dymuno sefydlu tîm newydd, datblygu cyfleusterau hyfforddi newydd neu brynu cyfarpar sydd ei angen yn fawr i symud eu prosiect i'r lefel nesaf.

Mae grantiau rhwng £1,501 - £25,000 wedi'u dyfarnu i dalu am gostau sefydlu prosiectau newydd ac adeiladu cyfleusterau newydd. Mae clybiau a sefydliadau ar draws Cymru wedi elwa o ariannu i brynu llifoleuadau, gan ganiatáu i bobl gymryd rhan mewn chwaraeon gyda'r nos ac yn ystod misoedd y gaeaf, ac i brynu tir ar gyfer ardaloedd gweithgaredd newydd.

O estyniad i ystafelloedd newid i hyfforddi hyfforddwyr, mae Chwaraeon Cymru yn sicrhau bod gan gymunedau ar draws y wlad fynediad at gyfleusterau a gweithgareddau chwaraeon o ansawdd uchel am flynyddoedd i ddod. 

Am ragor o wybodaeth ymwelwch http://www.sportwales.org.uk.

A ydych chi'n gysylltiedig â'r prosiect hwn ac eisiau rhoi rhagor o wybodaeth i ni? Cysylltwch.


Sylwadau

Lleoliad Map


Vote for this project for an award