Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Comisiynwyd ‘We’re here because we’re here’ gan 14-18 NOW, rhaglen pum mlynedd o hyd o brofiadau celfyddydau hynod yn cysylltu pobl â'r Rhyfel Byd Cyntaf. Fe'i dyfeisiwyd gan artist sydd wedi ennill Gwobr Turner, Jeremy Deller, gyda chyfarwyddwr y Theatr Genedlaethol Rufus Norris, a'i gynhyrchu gan Birmingham Repertory Theatre a'r Theatr Genedlaethol, gyda 23 o bartneriaid theatr eraill ar draws y DU.

Ysbrydolwyd y perfformiad yn rhannol gan straeon o'r hyn a welwyd yn ystod ac ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf gan bobl a gredai eu bod wedi gweld anwylyd yr oeddynt wedi'i golli. Trwy ddod â'r coffa i fywydau beunyddiol ble nad oedd disgwyl eu gweld, o Shetland i Plymouth, Ipswich i Derry-Londonderry, roedd y cyhoedd yn eu dagrau a llanwyd y cyfryngau cymdeithasol â lluniau.

Fe wnaeth arian y Loteri Genedlaethol alluogi i'r prosiect ymchwilio, cynllunio a chyflenwi'r gofeb hon ar raddfa fawr, yn cynnwys 2,000 o wirfoddolwyr a nifer o bartneriaid creadigol, a mynd ag ef i bob un o'r pedair gwlad. Mae arddangosfa yn adrodd stori'r prosiect yn teithio'r DU rhwng mis Mawrth 2017 ac Ebrill 2018, gyda lluniau a fideo hefyd ar gael i'w gweld ar-lein.

Am ragor o wybodaeth am We're Here Because We're Here ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau