Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Fel yr elusen gyntaf i sefydlu gwasanaethau cymorth profedigaeth i blant yn y DU, mae Winston’s Wish yn parhau i arwain y ffordd wrth ddarparu gwasanaethau cymorth profedigaeth arbenigol i blant, gan gynnwys cymorth therapiwtig dwfn mewn lleoliadau unigol, grŵp a phreswyl.

Sefydlwyd Winston’s Wish gan Julie Stokes OBE, seicolegydd clinigol, ym 1992 i fodloni anghenion plant mewn profedigaeth a'u teuluoedd. Cafodd Julie y syniad ar ymweliad â'r UD a Chanada ar Gymrodoriaeth Deithiol Winston Churchill. Ar ôl cael ei hysbrydoli gan y gwasanaethau y gwelodd yno, dychwelodd Julie i'r DU i sefydlu Winston’s Wish.

Mae Claire yn un rhiant a gafodd ei helpu: “Ar ôl colli fy ngŵr fe sylwais nad oedd llawer o gefnogaeth ar gael. Roedd gennyf bump o fechgyn ac roeddwn yn ei chael hi'n gynyddol anos canfod ffyrdd o'u cefnogi gan eu bod oll yn ymdopi â'u galar mewn gwahanol ffyrdd ac mewn cyfnodau gwahanol.

"Am gyfnod fe wnaethom ymdopi ond roedd bywyd yn anodd, yn llawn straen ac yn brydiau yn annioddefol. Roedd gweld fy mhlant yn llawn tristwch yn dorcalonnus! Roeddwn yn teimlo fy mod yn eu methu. Yna es i'r sesiwn galw i mewn Winston’s Wish yn Wigan. Cefais fy nghroesawu ar unwaith ac am y tro cyntaf ers sbel roeddwn yn teimlo bod llygedyn o obaith i fy nheulu. Rwyf wedi cwrdd â rhai pobl hyfryd. Tra bod y plant yn brysur gyda'u celf a chrefft mae'n gyfle i rieni, neiniau a theidiau ac eraill sgwrsio, cyfnewid syniadau a meddyliau a bod yn rhan o grŵp sy'n deall eich sefyllfa. Mae'n fan diogel i rannu'ch pryderon a gofidiau ac mae'n galonogol gwybod nad ydych chi ar eich pen eich hun."

Am ragor o wybodaeth am Winston's Wish ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau