Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae Woodberry Wetlands yng nghanol Llundain, yn un o'r 20% o gymdogaethau mwyaf difreintiedig yn y DU. Hyd at yn ddiweddar, doedd gan bobl leol fawr o gysylltiad â natur a gofod gwyrdd o ansawdd uchel.

Yn 2016, fe wnaeth arian y Loteri Genedlaethol helpu Ymddiriedolaeth Natur Llundain i weddnewid y cyn Gronfa Ddŵr yn Nwyrain Stoke Newington yn warchodfa gwlyptir newydd, gyda mynediad dyddiol am ddim i bobl leol ac ymwelwyr o bob cwr o Lundain. Mae llawer o bobl, o ystod eang o gefndiroedd, yn darganfod bywyd gwyllt ac antur trwy deithiau tywys, cyrsiau a gweithdai, a bydd 2,400 o blant ysgol gynradd yn ymweld eleni.

I lawer, dyma fydd eu cyfle cyntaf i weld glas y dorlan, telor y gors a gwyach fawr gopog, ochr yn ochr â gwas y neidr, pili-palaod a madfall y dŵr. Mae cynefinoedd bywyd gwyllt newydd wedi'u creu, gyda dros 100 o rywogaethau adar gwahanol wedi'u cofnodi, ac mae'r Stordy Glo Rhestredig Gradd II wedi'i adnewyddu a'i agor i'r cyhoedd fel canolfan addysg a gweithgareddau, gyda golygfeydd rhagorol ar draws y gronfa ddŵr.

Mae Woodberry Wetlands yn croesawu arbenigwyr bywyd gwyllt a'r rhai sy'n newydd i natur fel ei gilydd, gan ganiatáu i bawb fwynhau'r gorau o natur, y cyfan o fewn deng munud i orsaf trên tanddaear. Mae llawer o bobl leol, o bob oed a chefndir, wedi'u hysbrydoli i fynd yn agosach at natur trwy sesiynau gwirfoddoli rheolaidd. Roedd hi'n bosibl creu'r gronfa ddŵr natur drawiadol hon gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Thames Water, Cyngor Hackney, Berkeley Homes, Veolia Environmental Trust a phartneriaid eraill, ac fe'i hagorwyd i'r cyhoedd gan Syr David Attenborough ym mis Ebrill 2016.

Am ragor o wybodaeth am Woodberry Wetlands ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau