Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae'r newid i wasanaeth rhadffôn - 116 123 - wedi gweld y nifer sy'n ffonio llinell gymorth Y Samariaid yn codi gan filoedd y mis, gan gyrraedd mwy o bobl yn y grwpiau cymdeithasol economaidd isaf sydd fwyaf wrth risg o hunanladdiad.

Mae gan yr elusen 20,000 o wirfoddolwyr sydd ar alwad ddydd a nos i wrando a rhoi cyngor i bobl sy'n profi anawsterau i ymdopi. Cyrhaeddwyd carreg filltir anferth ar gyfer y gwasanaeth ym mis Medi 2015 pan ddaeth y rhif i gysylltu galwyr â llais cyfeillgar am ddim o unrhyw ffôn, hyd yn oed ffôn symudol heb gredyd.

Fe wnaeth £1.4 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol helpu i sicrhau'r newid hwn ar ôl i ymchwil ddangos bod y tlawd a'r difreintiedig yn llawer yn fwy tebygol o farw oherwydd hunanladdiad na'r cyfoethog, gyda rhai mewn angen yn dweud eu bod yn osgoi ffonio oherwydd y gost.

Roedd yn 2am pan roedd Wilson yn trafferthu i ymdopi â’r galar o golli ffrind agos a ffonio’r Samariaid. "Roedd yn gyfle i siarad â rhywun am sut roeddwn i’n teimlo, faint roeddwn i’n colli fy ffrind. Daeth ei salwch mor sydyn, roedd yn annheg, roeddwn yn teimlo’n grac.

"A’r ffaith nad oeddwn i’n adnabod y person hwn, ond fy mod yn gallu dweud unrhyw beth wrthynt, doedd dim barnu, roedden nhw yno i wrando. Cefais fy synnu’n fawr gyda’r effaith o siarad â rhywun. Roedd bywyd fy ffrind lawer rhy fyr, byddai’n ei golli erioed, ond mae siarad wedi helpu a gwneud i mi deimlo’n well."

Am ragor o wybodaeth am Y Samariaid ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau