Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae pobl ifanc y mae eu rhiant wedi derbyn diagnosis canser yn aml yn wynebu heriau lluosog. Mae bywyd teuluol arferol yn cael ei droi ben i'w waered gan fod yn rhaid iddynt ddelio â phryderon dros ddiagnosis canser eu rhiant. Yn aml maen nhw'n cael eu gwahanu oddi wrth eu teulu oherwydd triniaeth rhiant, yn dod yn ofalwyr ifanc eu hunain, yn profi newidiadau yn eu perthynas gydag eraill ac yn treulio amser cyfyngedig gyda ffrindiau a grwpiau cyfoedion. Y tu hwnt i'r heriau arferol trwy flynyddoedd eu harddegau mae'r plant hyn yn wynebu caledi a phwysau ychwanegol. Er gwaethaf yr anawsterau hyn, cefnogaeth gyfyngedig sydd ar gael i blant sydd â rhiant yn brwydro canser o fewn eu cymunedau eu hunain.

Am ragor o wybodaeth am Young Shoulders Programme (Supporting Children Of A Parent With Cancer) ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau