Skip to main content

Canllaw Arbenigwyr i Wythnos Agored y Loteri Genedlaethol – O Le y Daw’r Sêr

O gartrefi plentyndod i lwyfannau a stadiymau, dyma gyfle i agosáu at y sawl sydd wedi gwneud eu marc ar hanes Prydain. Diolch i Wythnos Agored y Loteri Genedlaethol, gallwch fanteisio ar gynigion arbennig yn yr atyniadau a lleoliadau sydd wedi chwarae eu rhan ym mywydau ffigyrau mwyaf nodedig y byd, yn y gorffennol a’r presennol. Rydym wedi crynhoi ychydig ohonynt y gallwch ymweld â hwy yn ystod yr Wythnos Agored …

Twickenham Rugby Stadium

1. Lleoliad: Amgueddfa Rygbi’r Byd (World Rugby Museum) (Llun Ymgyrch)

Lleoliad: Twickenham, Llundain

Cynnig: Mynediad dau am un i’r amgueddfa 20 – 27 Mawrth

Ffaith gan yr arbenigwyr: Wedi’i ddisgrifio fel “Cartref Rygbi Lloegr”, Stadiwm Twikenham yw’r lleoliad lle cyflawnodd seren rygbi Lloegr, Jonny Wilkinson, record ar gyfer y cyfanswm uchaf o bwyntiau rhyngwladol mewn gêm chwe gwlad. Heblaw am ddigwyddiadau chwaraeon, mae’r stadiwm wedi cynnal cyngherddau ar gyfer artistiaid byd enwog gan gynnwys Rihanna, Iron Maiden, Bon Jovi, U2, Beyoncé a The Rolling Stones, i enwi dim ond ychydig.

Awgrym gan yr arbenigwyr:
Mae Amgueddfa Rygbi’r Byd, a leolir yn Stand Dwyreiniol Stadiwm Twikenham, yn gartref i dros 25,000 o wrthrychau sy’n ymwneud â rygbi ynghyd ag amrywiol orielau ac arddangosfeydd, ac ni ddylai unrhyw gefnogwr rygbi brwd ei golli.

2. Lleoliad: Shakespeare’s New Place

Lleoliad:
Stratford Upon Avon, Swydd Warwick

Cynnig:
Mynediad am ddim – 26 – 27 Mawrth 2022

Ffaith gan yr arbenigwyr:
Shakespeare’s New Place yw safle cartref teuluol Shakespeare lle bu’n byw o 1597 – 1616. Fel un o’r tai mwyaf ym mwrdeistref Stratford-upon-Avon, dyma lle yr ysgrifennodd ei ddramau diweddaraf, gan gynnwys The Tempest. Roedd y tŷ wedi mynd yn adfail tan yr arweiniodd diddordeb o’r newydd yn y ddeunawfed ganrif gan ŵyr llenyddol nodedig, megis Charles Dickens, at ymwelwyr yn dechrau ymweld â Man Geni Shakespeare. Yn ystod ei ymweliad, arwyddodd Charles Dickens ei enw yn y llyfr ymwelwyr, a gellir ei weld hyd heddiw.

Awgrym gan yr arbenigwyr:
Yng nghanolbwynt Shakespeare’s New Place, mae cylch o ieuwydd yn nodi safle’r neuadd wreiddiol. Yma gall ymwelwyr ganfod His Mind’s Eye – coeden Draenen Wen nodedig a chylch wedi’u castio mewn efydd sy’n cynrychioli effaith bwerus gweledigaeth greadigol Shakespeare.

3. Lleoliad: Theatr Greenwich

Lleoliad: Llundain

Cynnig:
20% ymaith oddi ar docynnau ar gyfer 'Alarms & Excursions' - 19- 27 Mawrth 2022

Ffaith gan yr arbenigwyr:
Mae actorion byd enwog megis Colin Firth, Jude Law, Rupert Everett, Kenneth Branagh a Dawn French oll wedi troedio ar lwyfan Theatr Greenwich. Mae’r Fonesig Helen Mitten sydd wedi ennill Oscar yn noddwr y theatr ac wedi perfformio’n bersonol ac yn rhithiol (dros y cyfnod clo).

Awgrym gan yr arbenigwyr:
Gall plant 3 – 12 oed gofrestru i ddod yn ‘Greenwich Gremlin’ am ddim a derbyn cynigion a gwobrau cystadlaethau unigryw.

4. Lleoliad: Amgueddfa Charles Dickens

Lleoliad:
Llundain

Cynnig: Mynediad am ddim – 23 – 25 Mawrth 2022

Ffaith gan yr arbenigwyr: Tra’n byw yn 48 Doughty Street, gorffennodd Dickens ysgrifennu The Pickwick Papers, ysgrifennodd Nicholas Nickleby ac yn fwyaf enwog oll, ysgrifennodd Oliver Twist. Arweiniodd yr holl gyhoeddiadau hyn at wneud Dickens yn seren ryngwladol, ac roedd hyd yn oed y Frenhines Victoria yn hoff o’i waith.

Awgrym gan yr arbenigwyr:
Edrychwch ar y gadair freichiau pren mewn un o’r ystafelloedd gwely, nad yw’n union fel y mae’n ymddangos. Mae’r sedd yn agor i ddatgelu pot dan y gwely oddi tano. Yn wir, roedd y gadair comôd yma, fel y gelwir, yn perthyn i Charles Dickens ei hunan.

Explore the full list National Lottery Open Week offers at www.NationalLotteryOpenWeek.com.

All Good Causes