Skip to main content

Canllaw Arbenigwyr i Wythnos Agored y Loteri Genedlaethol – Dyfeisiau Gorau’r DU

O’r llongau cyntaf o’u math hyd at enedigaeth y rheilffordd fodern, mae llu o leoliadau Wythnos Agored y Loteri Genedlaethol yn rhoi sylw i rai o ddyfeisiau a gorchestion peirianyddol gwychaf y DU. Sicrhewch eich bod yn ymweld â hwy i ganfod mwy ac os na allwch aros, darllenwch ymlaen am awgrymiadau a gwybodaeth arbenigol er mwyn i chi wybod mwy.

1. Lleoliad: SS Prydain Fawr

Lleoliad: Bryste

Cynnig yr Wythnos Agored:
Mynediad prynhawn am ddim wedi’i archebu o flaen llaw – 19 – 27 Mawrth 2022

Ffaith gan yr arbenigwyr:
Gallwch weld SS Prydain Fawr, llong Brunel, o bob ongl gan gynnwys o’r gwaelod! Gan gerdded o dan y llong, gallwch weld cilbren llong fordwyo fawr gyntaf y byd a’r ‘môr’ gwydr y mae’n eistedd arno nawr. Mae’r llwyfan gwydr yn rhan o ddull diogelu unigryw sy’n helpu i warchod y llong ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, y mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol wedi helpu i’w ariannu yn 2005. Oeddech chi’n gwybod yn ôl yn 2012 fod gosodiad celf wedi gweld y llwyfan gwydr yn cael ei orchuddio mewn 55,000 litr o jeli leim!

Awgrym gan yr arbenigwyr:
Peidiwch â cholli’r cyfle i eistedd yn y cerbyd medrydd llydan sy’n siglo i roi cynnig ar ddarlunio cylchoedd a chymharu eich sgiliau darlunio llaw rydd gyda sgiliau Brunel.

2. Lleoliad: Amgueddfa Dyfrffyrdd Cenedlaethol (National Waterways Museum) Caerloyw

Lleoliad: Caerloyw, Sir Gaerloyw

Cynnig yr Wythnos Agored:
Mynediad am ddim ac anrheg am ddim – 22 hyd at 26 Mawrth

Ffaith gan yr arbenigwyr:
Camlas Caerloyw a Sharpness oedd y gamlas letaf a dyfnaf yn y byd ar un adeg ac roedd wedi helpu Caerloyw i ddod yn ganolfan ar gyfer y fasnach ŷd yn yr 1840au. Tra eich bod yn ymweld, peidiwch ag anghofio edrych ar y Queen Boadicea II. Wedi’i hadeiladu’n wreiddiol fel llong bleser, roedd yn un o Longau Bach Dunkirk a welodd yr ymladd yn harbwr Dunkirk lle y bu’n rhan o’r ymgyrch i helpu milwyr a adawyd yno i ddianc.

Awgrym gan yr arbenigwyr:
Gwnewch y mwyaf o ardal bicnic allanol yr amgueddfa a mwynhau danteithion blasus o Ystafell De a Siop Anrhegion Llanthony.

3. Lleoliad: Head of Steam – Amgueddfa Reilffordd Darlington (Darlington Railway Museum)

Lleoliad: Darlington, Swydd Durham

Cynnig yr Wythnos Agored:
Mynediad am ddim – 19 – 20 & 23 – 27 Mawrth 2022

Ffaith gan yr arbenigwyr:
Lleolir yr amgueddfa ar lwybr 1825 gwreiddiol Rheilffordd Stockton & Darlington – man geni’r rheilffordd fodern! Wedi’i hagor ar 27 Medi yn 1825, dyma’r rheilffordd gyntaf i deithwyr i ddefnyddio trenau stêm i gludo teithwyr. Wrth ymweld, gallwch weld y locomotif, neu ‘Locomotion’ fel y’i gelwid, a ddefnyddiwyd yn yr agoriad seremonïol bron 200 o flynyddoedd yn ôl.

Awgrym gan yr arbenigwyr:
Mae’n hawdd cyrraedd yr amgueddfa ar drên, oherwydd lleolir y fynedfa ychydig funudau yn unig oddi wrth orsaf drenau North Road.

4. Lleoliad: Amgueddfa Hedfan Genedlaethol (National Museum of Flight)

Lleoliad:
East Fortune, Dwyrain East Lothian

Cynnig yr Wythnos Agored: Mynediad am Ddim – 26 a 27 Mawrth 2022

Ffaith gan yr arbenigwyr: Oeddech chi’n gwybod fod yr awyren Britten Norman Islander sy’n cael ei harddangos yn yr amgueddfa yn ambiwlans awyr mewn gwirionedd, gan gysylltu cymunedau ynysoedd yr Alban gyda’r tir mawr? Gyda dros 40 mlynedd bron o wasanaeth, ganed 22 o fabanod ar yr awyrennau yn y fflyd ambiwlansys, gan gynnwys un set o efeilliaid. Mae’r awyrennau hyn i’r Ynysoedd dal yn cael eu defnyddio heddiw ac yn gweithredu ar yr ehediad masnachol byrraf yn y byd, rhwng Westray a Papa Westray yn Orkney.

Awgrym gan yr arbenigwyr: Peidiwch â cholli’r cyfle i dynnu hunlun ar awyren Concorde yr amgueddfa – yr unig awyren teithwyr uwchsonig yn y byd.

Explore the full list National Lottery Open Week offers at www.NationalLotteryOpenWeek.com.

All Good Causes